Voorontwerp bestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk, Kruidenwijk 3e fase”

0
972

Voorontwerp bestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk, Kruidenwijk 3e fase”

Ingevolge de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders kennis van het besluit dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan “ Westerhaar-Vriezenveensewijk, Kruidenwijk 3e fase” in procedure te brengen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?
Het voornontwerp van het bestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk, Kruidenwijk 3e fase” betreft de derde uitwerkingsfase van het woongebied, dat gelegen is tussen de Hoofdweg en de Schuineweg. De beoogde 3e fase is een afronding van Kruidenwijk en vormt het noordelijke deel van dit woongebied. Het bestemmingsplan heeft een capaciteit van ongeveer 80 tot 90 woningen. Naast overwegend vrijstaande en halfvrijstaande voorziet het plan ook in een aantal gestapelde woningen.

Waar kunt u het voorontwerp bestemmingsplan inzien?
Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk, Kruidenwijk 3e fase” kunt u vanaf maandag 7 mei 2007 gedurende een periode van vier weken tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis inzien bij de Vastgoedbalie in de centrale hal (locatie Den Ham). Desgewenst kunt u het voorontwerp ook in de middaguren inzien. Hiervoor dient u een afspraak te maken met één van de medewerkers van de Vastgoedbalie (tel. 0546 – 67 86 66).

Hoe kunt u inspreken?
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen mondeling of schriftelijk inspraakreacties worden ingediend ten aanzien van het voorontwerp van het bestemmingsplan. Schriftelijke inspraakreacties dienen gericht te worden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient een afspraak gemaakt te worden (tel. 0546 – 67 86 66).

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn vindt er een beoordeling van de reacties plaats. Bezien zal worden of de reacties aanleiding geven om het bestemmingsplan op onderdelen bij te stellen. Alle ingekomen schriftelijk reacties krijgen bericht terug nadat nadere besluitvorming daaromtrent plaats heeft gevonden.

» plankaart.pdf
» schetsplan.pdf
» toelichting – bp Kruidenwijk 3e fase.pdf
» voorschriften – Kruidenwijk 3e fase.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier