Voormalige kalvermesterij westerhaar maakt plaats voor woningen

0
1539

img-1441.jpgOp het perceel aan de Sluiskade Zuidzijde 5 in Westerhaar-Vriezenveensewijk was in het verleden een kalvermesterij gevestigd. Vanuit milieuhygiënische redenen is het bedrijf in 2005 verplaatst naar het buitengebied. Sindsdien staan de gebouwen op het perceel leeg. Donderdag 13 december 2012 hebben wethouder Johan Oordt van de gemeente Twenterand en gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel de starthandeling verricht van het woningbouwproject op deze plek. Hiervoor is onlangs een gewijzigd bestemmingsplan van kracht geworden. Het project vindt plaats met financiële ondersteuning vanuit de provincie.

De woningbouw binnen het oorspronkelijke plan is helaas nooit van de grond gekomen. Belangrijkste reden hiervoor is de stagnerende woningmarkt. Om de kans op verkoop van de kavels te vergroten,
worden de vier woningen op een andere manier gerangschikt op het terrein. Tevens worden de kavels verkleind zodat de kavelprijs aantrekkelijker is. Voor deze herschikking is inmiddels een wijzigingsvergunning verleend. Door het herschikken van de woningen moet ook de ontsluiting worden aangepast. De eerder geplande ontsluiting aan de Bakkersveenweg komt te vervallen en de ontsluiting van de woningen vindt nu plaats aan de Sluiskade Zuidzijde.

Introductie scheiding

 

Het achterliggende perceel dat in het oorspronkelijke plan bebouwd zou worden, blijft ongemoeid. Deze strook grond was voor 2006 eigendom van de gemeente maar is destijds verkocht aan de projectontwikkelaar (Aannemersbedrijf Hoek uit Tubbergen). De gemeente Twenterand koopt deze strook nu terug en gaat hiervoor een geschikte invulling bedenken. Er wordt gedacht aan een extensieve invulling van het terrein zoals bijvoorbeeld een tuin, erf of schapenweide. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom. De invulling moet in ieder geval bijdragen aan het open karakter van het gebied en duurzaam en veilig zijn.

Subsidie provincie Overijssel
Om bovenstaand project te realiseren verstrekt de provincie Overijssel een subsidie in het kader van de regeling ‘Kwaliteit Stedelijke leefomgeving’. Overijsselse gemeenten, met uitzondering van de grote steden, kunnen aanspraak maken op deze nieuwe subsidie van de provincie om verpauperde panden in steden en dorpen te slopen, renoveren of te vervangen voor nieuwbouw. Gedeputeerde Ineke Bakker (Wonen, Milieu en Financieel toezicht): “Inwoners, huiseigenaren, corporaties en gemeente profiteren hiervan en ook de economie. Slopen, renoveren of bouwen betekent werkgelegenheid voor de bouw en aanverwante sectoren. Provinciale Staten hebben recent nadrukkelijk meer aandacht gevraagd voor werkgelegenheid in de bouwsector”.

De subsidie is bedoeld voor locaties waar zich problemen voordoen die aantoonbaar veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een gebouw dat zijn functie heeft verloren. Wethouder Johan Oordt: “De oude kalvermesterij voldoet zeker aan deze kwalificaties. Bovendien is het aanpakken van verwaarloosde panden een van onze speerpunten in het coalitieakkoord 2012-2014.” Het project in Westerhaar- Vriezenveensewijk is de eerste die met de nieuwe subsidie van de provincie Overijssel van start gaat.

Duurzaam bouwen
Bij het bouwen van de woningen neemt de aannemer een aantal duurzaamheidsmaatregelen om de energiekosten voor toekomstige kopers laag te houden. Voor meer informatie over dit woningbouwproject kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Oosterhave Makelaars uit Vroomshoop.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier