Verkeersveiligheid rondom scholen kan beter

0
623

klaarover_227Eind vorig jaar heeft de gemeente Twenterand een enquête gehouden onder basisscholen.
Doel van de enquête was om de verkeersveiligheid rondom scholen en de routes van en naar de scholen, te analyseren. Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid rondom scholen beter kan. Daaruit blijkt volgens wethouder Martha van Abbema van Verkeer en Vervoer de waarde van zo`n onderzoek: “Van de direct betrokkenen, de scholen in dit geval, krijg je de belangrijkste informatie om gericht te kunnen werken aan de verkeersveiligheid en daar gaat het mij om.”

De respons op het onderzoek was zeer groot. 21 van de 23 scholen hebben meegedaan met het onderzoek. Dinsdagavond 10 maart worden de resultaten gepresenteerd in de Verkeersouders Overleggroep (VOLG). Dit is een vergadering waaraan vertegenwoordigers van scholen, politie, gemeente en Veilig Verkeer Nederland deelnemen. Alle basisscholen binnen onze gemeente hebben één of meer verkeersouders. De samenwerking tussen schoolleiding en verkeersouders wordt voor het overgrote deel ‘goed` tot ‘zeer goed` genoemd, zo blijkt uit het onderzoek.

Verbetersuggesties
De bereidheid om mee te denken in het belang van verkeersveiligheid was dus erg groot. Zowel over de knelpunten als over mogelijke oplossingen was goed nagedacht. Ongeveer de helft van de scholen gaf aan dat er te weinig parkeerruimte is. Vooral bij minder mooi weer levert dat soms chaotische taferelen op. Bij sommige scholen blijkt dat bij slecht weer vier keer zoveel kinderen met de auto gebracht worden dan bij mooi weer.
Een mogelijke oplossing zou de ‘kiss and ride` strook zijn. Een ‘kiss and ride` strook is een vaste route met een verplichte rijrichting in de omgeving van de school. Vaak is dat in de vorm van een cirkel of ovaal, die gelegenheid biedt om kinderen op een trottoir uit te laten stappen en vervolgens weer door te rijden.
Ook werden minder ingrijpende suggesties aangereikt zoals het instellen van een stopverbod direct vóór de school. Hierdoor worden ouders gestimuleerd om de parkeerruimte in de omliggende wijk beter te benutten. Kinderen kunnen misschien ook met de fiets in plaats van de auto gebracht worden. In sommige gevallen wordt het instellen van éénrichtingsverkeer als oplossing gezien. Aan leerkrachten wordt gevraagd de auto niet direct vóór de school te parkeren maar op enige afstand, zodat er meer ruimte over blijft voor halen en brengen.

Prioriteiten
Aan de hand van de uitkomsten wil de gemeente bekijken welke maatregelen er genomen moeten worden om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Eenvoudig te realiseren maatregelen kunnen nog dit jaar opgepakt worden. Voor de wat meer ingrijpende maatregelen komt de wethouder eerst nog met een voorstel naar de gemeenteraad.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier