Verkeer en verhouding natuur en agrarisch ondernemen

0
587

logo-gemeente.jpgHoofdpunten zienswijze College Twenterand op Omgevingsvisie Provincie:
Verkeer en verhouding natuur en agrarisch ondernemen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie en -Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. In grote lijnen is de reactie gericht op doorstroming van verkeer, verkeersveiligheid en op een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de inrichting van het buitengebied en de balans daarin tussen natuur en agrarisch ondernemerschap. De Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) nemen in de reactie een belangrijke plaats in.

Introductie scheiding

 

De Omgevingsvisie beschrijft welke richting de provincie Overijssel inslaat voor de komende tientallen jaren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu en water. Het ontwerp van de actualisatie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening heeft tot en met 22 februari 2013 ter inzage gelegen. Het college van Twenterand heeft tijdig haar zienswijze op de actualisatie ingediend. Wethouder Oordt heeft ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille: “De kaders van zo’n omgevingsvisie zijn belangrijk, maar we willen wel graag ons gebied zo inrichten dat het past bij onze gemeente en de mensen die er wonen. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze mening laten horen bij de provincie.”

Intensieve veehouderij
De gemeente Twenterand is van mening dat zij meer dan voldoende invulling geeft aan de inrichting van de LOG’s. De LOGvisie en het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan LOG’s staan geen nieuwvestigingen van intensieve veehouderijbedrijven toe, iets waar de Provincie bezwaar tegen heeft ingediend. Wethouder Engberts: “Onze LOGvisie sluit volgens ons prima aan bij de Omgevingsvisie van Overijssel.”

Verkeer
De veiligheid van de N36 is een continu punt van aandacht voor het college van Twenterand. Engberts: “Vooral de verkeersveiligheid van de N36 blijft voor ons een zorg en daar blijven we zowel bij de provincie als bij het Rijk aandacht voor vragen. Resultaat daarvan is in ieder geval dat de Regio Twente in het tweede kwartaal van 2013 onderzoek gaat doen naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Landschap
De provincie Overijssel wil grond aankopen om het hoogveen te behouden. De boeren raken daarmee een gebied van ca. 500 hectare kwijt. Dat is zo’n 10% van de Twenterandse landbouwgrond en dat vindt het college een te grote opoffering. Bovendien is niet duidelijk of de doelstellingen daarmee gehaald worden. Het kan een grote impact hebben op de elf agrarische bedrijven nabij de Engbertsdijksvenen. Het gehele gebied zal in de toekomst niet meer geschikt zijn voor de huidige agrarische activiteiten. Wil een dergelijk groot gebied en haar omgeving ‘leefbaar’ blijven, dan zijn ook investeringen op dit sociaal economische vlak onmisbaar.

Vervolg
De provincie verzamelt en bundelt de zienswijzen tot een antwoordnota. Daarover wordt de gemeente Twenterand weer op de hoogte gesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier