Uitreiking sport- en cultuurprijs

0
1291

Geleverde prestaties beloond

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari 2008 worden de sport- en cultuurprijs 2006-2007 uitgereikt. De sportprijs wordt dan voor de eerste keer uitgereikt en gaat naar een sportman, sportvrouw of sportploeg voor het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De cultuurprijs wordt alweer voor de tweede keer uitgereikt en hiervoor komen (groepen van) personen in aanmerking die initiatieven of acties hebben ondernomen die bijdragen aan de stimulering, de ontwikkeling en/of in standhouding van cultuur in Twenterand.

U als inwoner van de gemeente Twenterand bepaalt wie volgens u de sportprijs of cultuurprijs het meest verdiend. Hoe dit in zijn werk gaat staat hieronder beschreven.

Sportprijs 2006 / 2007
In aanmerking voor deze nominatie komen een sportman, sportvrouw en een sportploeg die een bijzondere prestatie hebben geleverd in 2006 en/of 2007. Een voorwaarde is dat de sportman, de sportvrouw en het grootste gedeelte van de sportploeg woonachtig is in de gemeente Twenterand. De aanvragen worden door een externe jury beoordeeld en zij nomineert per categorie drie kandidaten. De prijs per categorie bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 500,- dat aan een gekozen goed doel geschonken dient te worden.

Aanmelden
U kunt uw favoriet aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen. De voorwaarden en dit aanmeldformulier kunt u hier downloaden U kunt deze ook aanvragen bij mevrouw K. Winkel. Zij is telefonisch te bereiken via het Service Informatie Centrum van de gemeente, telefoon (0546) 55 77 77. U kunt uw aanmelding inzenden tot uiterlijk 16 november a.s. aan de gemeente Twenterand. U kunt het formulier richten aan mevrouw K. Winkel, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen.

Cultuurprijs Twenterand
Voor de ‘Cultuurprijs Twenterand’ komen (groepen van) personen in aanmerking die initiatieven of acties hebben ondernomen die bijdragen aan de stimulering, de ontwikkeling en/of in standhouding van cultuur in Twenterand. Onder cultuur valt in de gemeente Twenterand onder meer: bibliotheek- werk en letteren, podiumkunst, beeldende kunst, kunstzinnige vorming, cultuurhistorie en mediabeleid. Een jury beoordeelt de formulieren en nomineert drie (groepen van) personen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 700,- dat ten goede dient te komen aan de cultuur in de gemeente Twenterand.

Aanmelden
U kunt personen voordragen door het formulier ‘Cultuurprijs Twenterand’ zo volledig mogelijk in te vullen en te beargumenteren waarom u de betreffende (groep van) personen voordraagt. Met de verkregen informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan. Het formulier en het reglement kunt u afhalen bij de recepties van beide gemeentehuizen of opvragen bij mevrouw C. Aaldenberg. Zij is telefonisch te bereiken via het Service Informatie Centrum van de gemeente, telefoon (0546) 55 77 77. Ook kunt u hier het aanmeldformulier downloaden. Het ingevulde formulier dient uiterlijk 16 november a.s. in bezit te zijn van de gemeente Twenterand. U kunt het formulier richten aan mevrouw C. Aaldenberg, Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier