Twenterand kijkt tevreden terug op 2012

0
617

twenterand.jpgDe gemeente Twenterand heeft het afgelopen jaar een aantal aansprekende resultaten gehaald op het gebied van de bijstand, maar bijvoorbeeld ook in het realiseren van de Brede School in Den Ham en afspraken over de verplaatsing van een Drukkerij en Autobedrijf naar het bedrijventerrein Almeloseweg Oost. Desondanks sluit de gemeente het financiële jaar 2012 af met een positief saldo van ruim € 2,4 miljoen. Een aantal éénmalige meevallers zorgt voor dit positieve resultaat. “Daar zijn we ons van bewust, maar in financieel moeilijke tijden mogen we best trots zijn op dit resultaat,” aldus wethouder Visser.

Introductie scheiding

Het positieve rekeningsaldo wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers, waarvan het éénmalig dividend van de Cogas van € 2.790.000,- de grootste is. Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2012 op 21 mei vastgesteld. De accountant heeft de jaarstukken 2012 goedgekeurd.

Met resultaten naar de finish
Het college heeft bij haar start aangegeven concrete resultaten te willen boeken. Het jaarverslag 2012 laat dit ook zien. Een goed voorbeeld is de bijstand. Er is ingezet om mensen uit de bijstand te halen en ze weer aan het werk te helpen en op de beperking van de instroom. Inclusief een aanvullende incidentele uitkering van € 641.716,- heeft dit tot een voordeel geleid van € 1.240.000,-. Ook de realisatie van de Brede School in Den Ham, het besluit over de nieuwe Brede School in Westerhaar, de afronding van de fusie van de Stichting Peuterspeelzalen met kinderopvang de Cirkel, de vorming van één Brandweer Twente en afspraken over de verplaatsing van een Drukkerij en Autobedrijf naar het bedrijventerrein Almeloseweg Oost mogen niet ongenoemd blijven.”

Bezuinigingen
Ondanks het positieve saldo zal de gemeente Twenterand zal ook voor de komende jaren nog op zoek moeten naar bezuinigingen. “Om de gemeente financieel gezond te houden,” aldus wethouder Visser. “We krijgen meer taken van de rijksoverheid, zonder het bijbehorende geld. Iedereen snapt dat je dan keuzes moet maken en dan hebben we het over de rol van de gemeente in de samenleving.”

Vervolg + meer informatie
Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 worden op dinsdag 28 mei a.s. behandeld door de gemeenteraad. Voor belangstellenden is het jaarverslag en de jaarrekening 2012 op de website van de gemeente Twenterand geplaatst onder het kopje Politiek en Organisatie – Jaarstukken en onder Politiek en organisatie – Agenda – 28 mei 2012. Tevens ligt de jaarrekening en het jaarverslag 2012 ter inzage in het gemeentehuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier