Twenterand heeft zaken op orde, blijvende aandacht noodzakelijk

0
1419

Volgens de provincie Overijssel presteert de gemeente Twenterand op de onderdelen ruimtelijk ordening en huisvesting statushouders voldoende. Op het onderdeel financiën moeten nog stappen gezet worden. Daarmee is het toezicht van de provincie voor Twenterand op groen gezet. Gemeenteraad en College van burgemeester en wethouders hebben er samen de schouders onder gezet om dit te bereiken. Zo is vorige maand nog een amendement door de gemeenteraad aangenomen als wijziging op de programmabegroting 2018. Daarmee werd preventief toezicht door de provincie voorkomen.

Burgemeester van der Kolk: “Met de concrete bezuinigingsmaatregelen en het amendement van de raad is voorkomen dat wij met elke wijziging op de begroting 2018 goedkeuring aan de provincie moeten vragen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.”

Provinciaal toezicht

De provincie beoordeelt jaarlijks hoe de Overijsselse gemeenten er op een aantal terreinen voor staan. Het gaat hier om de stand van zaken bij vijf onderwerpen waarbij de provincie wettelijk gezien toezichthouder is:  financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), informatie- & archiefbeheer en huisvesting statushouders.

Groen

Vorig jaar stond het totaalbeeld van de gemeente Twenterand eveneens op groen, het jaar er voor nog op oranje. Nu staat het totaalbeeld op groen. Dit betekent dat de provincie op afstand toezicht houdt. De gemeente Twenterand blijft er op inzetten dat het toezicht van de provincie op groen blijft staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier