Twenterand gaat voor een duurzame toekomst

0
792

logo_gemeente_twenterandOntwerp-Milieubeleidsplan 2011-2015 vastgesteld 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft definitief ingestemd met het Ontwerp-Milieubeleidsplan voor de periode 2011-2015. Het plan schetst een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving in 2015 en een duurzame ontwikkeling op lange termijn, 2030. In het milieubeleidsplan staan de stappen beschreven die de gemeente Twenterand moet zetten om dit te bereiken. Het milieubeleidsplan is tot stand gekomen met hulp van bedrijven, organisaties, andere overheden, gemeentelijke medewerkers en gemeenteraadsleden. Gezamenlijk is gesproken over het nieuwe milieubeleidsplan. “Het plan staat of valt met de betrokkenheid van de inwoners van Twenterand”, aldus wethouder Idzinga.

Het plan is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde notities Milieubeleidsplan, Duurzaam Bouwen en Duurzame energie. De hierin vastgestelde uitgangspunten zijn in het Milieubeleidsplan vertaald in drie speerpunten; duurzaam gemeentelijk beheer, duurzaam klimaatbeleid en duurzaam bouwen.Het milieubeleid is een bouwsteen voor de gemeentelijke Structuurvisie en vult daarmee de Toekomstvisie 2030 in. Door een proactief milieubeleid te voeren, kunnen duurzame aspecten in een vroeg stadium bijdragen aan het behoud en versterken van het landschappelijke karakter van Twenterand. Door bij ruimtelijke ontwikkelingen al in de ontwerpfase rekening te houden met leefbaarheid en duurzaamheid kan een grote meerwaarde gecreëerd worden. De toekomstvisie noemt een gezond milieu een absolute randvoorwaarde.

Geen concreet uitvoeringsplanDe gemeente wil de komende jaren kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen die zichvoordoen. Het Milieubeleidsplan is daarom niet gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma, maar bevathandvatten en  benoemt de opgaven tot 2015 om duurzame ontwikkeling te verankeren in gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten.  Het milieubeleid is pas geslaagd als ook inwoners, organisaties en bedrijfsleven hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente speelt een rol in het enthousiasmeren van inwoners en bedrijven, ideeën aandragen en monitoren van de gestelde milieuambities. Ook gaat de gemeente kritisch kijken waar de milieudoelstellingen in de eigen organisatie gerealiseerd kunnen worden. Dit moet de voorbeeldfunctie van de gemeente als organisatie versterken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier