Twenterand gaat van start met de Groene Diensten

0
665

logo_gemeente_twenterand
Het college van B&W van de gemeente Twenterand heeft ingestemd met de invoering van Groene diensten. Om een duurzaam beheerd en beter toegankelijk platteland te realiseren heeft de provincie Overijssel het beleidskader Groene en Blauwe Diensten ontwikkeld. Met Groene en Blauwe Diensten bundelen provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, agrariërs en particulieren hun krachten om het unieke Overijsselse landschap te behouden voor de toekomst.

Voorheen vervulde het landschap een duidelijke functie voor agrariërs. Houtwallen leverden benodigd hout voor de winter, er werden kavels mee begrensd en ze dienden als beschutting voor wild. Tegenwoordig staan deze landschapselementen voor de landbouwers vooral ‘in de weg’ en betekent het onderhoud en beheer een flinke kostenpost voor de landbouwers.
Uit kaart- en fotomateriaal blijkt, dat ook in Twenterand geleidelijk aan steeds meer landschapselementen verdwijnen.

Tegelijk wordt het landschap grote economische waarde toegedicht. Het landschap is van belang voor de natuur, de ruimtelijke kwaliteit, de cultuurhistorie, de leefbaarheid en het toerisme. De ruimtelijke kwaliteit vormt ook een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en bewoning.

Om eigenaren tegemoet te komen en te zorgen dat ons landschap mooi en goed onderhouden blijft, is de regeling Groene Diensten in het leven geroepen. Provincie Overijssel en gemeenten stellen gedurende een lange periode geld beschikbaar voor aanleg en herstel, maar vooral voor beheer en onderhoud van landschapelementen. De uitvoering van de regeling berust bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (www.groeneblauwedienstenoverijssel.nl) en de gemeente Twenterand (www.twenterand.nl).

De vergoeding voor groene diensten wordt gekoppeld aan een contractduur van 21 jaar, opgeknipt in drie periodes van zeven jaar. Voor Twenterand is ongeveer € 440.000 beschikbaar. Dat lijkt een hoog bedrag, maar omdat het gaat om langdurige contracten zal het aantal aanvragen dat gehonoreerd kan worden, beperkt zijn. Daarom wordt de regeling eerst opengesteld in het gebied van de voormalige ruilverkaveling Den Ham-Lemele en dan uiteraard voor het gedeelte dat gelegen is binnen Twenterand. Eerst kan alleen het landschapspakket: houtwallen worden afgesloten. Afhankelijk van het geld, dat nog extra beschikbaar wordt gesteld en de bereidheid van eigenaren van landschapselementen om overeenkomsten af te sluiten, wordt de regeling voor andere delen van Twenterand opengesteld. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Bij aanmeldingen geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wilt u zich direct aanmelden om mee te doen, neem dan contact op met de gemeente Twenterand, Henk Nieuwerth (0546-840831).

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier