Toespraak Nieuwjaarsreceptie Burgemeester Visser

0
761

twenterand.jpg‘Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leiden.’ Aan deze uitspraak van Nelson Mandela moest ik denken bij de Collegetour van onze Westerhaarse cabaretier Gijs Nillessen begin vorige maand. Hij had twee mensen uit Twenterand aan tafel die allebei passie hebben voor hun vak: De fotograaf van Twente Stefan Schipper en distillateur Lisanne Benus van Kalkwijck distillers uit Vroomshoop. Ze zijn jonger dan ik en ze hadden een sterk persoonlijk verhaal met voor- en tegenspoed, maar voor hen was dat een extra stimulans om door te zetten. Ze hebben een eigen vak gekozen en laten daarin zien dat doorzetten werkt. Het vakmanschap en meesterschap van deze inwoners van Twenterand kan als een voorbeeld dienen voor anderen. Straks wordt het jeugdlintje uitgereikt, want ook dit jaar zijn er weer jongeren, die zich onderscheiden in onze samenleving. Traditioneel hadden mensen misschien de gedachte ‘Je kunt niet meer doen, als wat kan’, tegenwoordig red je als jongere het daarmee niet. Bij vorige generaties leefde soms de aanname dat de overheid hun problemen oplost. Die tijd is echt voorbij. Het Rijk heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd en allerlei taken zijn met minder geld overgedragen aan de gemeenten. De belangrijke vraag die nu door de gemeenten aan de cliënten gesteld wordt, is “Wat kun je zelf doen om je situatie te verbeteren”. Het betekent dat de gemeente wel kan meedenken, maar niet met alle antwoorden komt. Daarin past het begrip zelfredzaamheid. De gemeente ondersteunt inwoners om meer zelfredzaam te worden, hoewel er altijd een groep blijft die het niet zelf kan. Wij moeten het vangnet zijn voor deze groep.

Introductie scheiding

En dan komt er gelijk een kritisch punt. We willen als gemeente dat de groep die het niet zelf redt in onze gemeenschap, zo klein mogelijk is. We willen als samenleving niet dat jongeren door foute keuzes genoegen moeten nemen met een leven dat minder is dan het leven dat ze zouden kunnen leiden. Het is goed dat dit aandacht krijgt van de raadswerkgroep rond drugspreventie en zorg. Ondertussen weten we ook allemaal dat alcoholgebruik onder de 18 jaar de hersencapaciteit aantast. Van onze jongeren wordt straks verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken en dan hebben ze al hun capaciteiten nodig en ook de samenleving heeft die nodig. Afgelopen weekend was ik blij verrast met de Nieuwjaarsspeeches van de voorzitters van de voetbalclubs waarin ze aangaven dat er geen alcohol aan jongeren onder de 18 mag worden geschonken. Maar de voorzitters gaven ook aan dat het lastig is om erop te handhaven. De gemeente wil daarom met de clubs samenwerken. Tegengaan van alcoholgebruik onder de 18 is een belangrijke rol van de sportclubs, maar het zijn de ouders die hierin de hoofdrol hebben. Als ouders alcoholgebruik van hun kinderen onder de 18 goedkeuren wordt het voor de voorzitters van de voetbalclubs en de burgemeester lastig om hierop te handhaven. Daarom doe ik een dringend beroep doen op de ouders van jongeren van 14 tot 17 jaar ‘Ga met uw kind in gesprek over de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd’. De landelijke wetgeving is duidelijk. Vanaf de zomer gaat de gemeente strakker handhaven met het risico van forse boetes. Voor het bedrijfsleven is eerlijk concurrentie een “must” en deze gedachte wordt door de gemeente volledig gedeeld. Deze taak pakken we als gemeente daadkrachtig op of het nu gaat om illegale reclame-uitingen, illegale horeca of alcoholverkoop aan minderjarigen.
De afgelopen jaren hebben veel ondernemers en werknemers te maken gehad met de
economische crisis. De economie trekt wat aan, maar de komende tijd blijft het spannend,
zoals we zien in de detailhandel. Het type werk dat we nu doen kan over tien jaar al weer
fors veranderd of verdwenen zijn. Jongeren die nu van school af komen, moeten er rekening
mee houden dat ze vaker van baan switchen. Dat ligt aan de verandering van de
wereldeconomie en zeker niet aan de ondernemers in Twenterand die een sterke
maatschappelijke binding laten zien. Dat tonen deze ondernemers door sponsoring van de
sportactiviteiten en evenementen in de gemeente en door hun band met het
beroepsonderwijs. Een recente ontwikkeling is het aanstellen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt door het bedrijfsleven. Daarin spelen de ondernemersverenigingen in
Twenterand een prominente rol. Ondertussen is wethouder Oudendijk van Economische
Zaken druk bezig met de opstart van het ondernemershuis, een plek voor startende
ondernemers. Het is goed om te zien dat dit door gemeente en het lokale bedrijfsleven
samen wordt gedragen.
De medewerkers van de gemeente Twenterand en wethouder Binnenmars verdienen een
compliment voor de soepele invoering van de decentralisatietaken van de Rijksoverheid.
Deze grote operatie waarbij belangrijke rijks- en provinciale taken naar de gemeente zijn
overgeheveld is in Twenterand vlekkeloos verlopen. Goed luisteren naar wat de samenleving
vraagt heeft daarbij een sterke bijdrage geleverd. En Twenterand wil niet alleen de
jeugdzorg, de WMO, het passend onderwijs en de participatie van mensen met een uitkering
goed uitvoeren, maar de komende jaren ook tot een integrale aanpak van deze
beleidsvelden komen om het zo voor de klant eenduidiger en eenvoudiger te maken.
Het was een mooi moment toen er afgelopen najaar een ingezonden brief in dagblad
Tubantia stond van een inwoner die trots was op Twenterand. Het ging toen natuurlijk over
de opvang van de vluchtelingen in sporthal De Stamper. De hulp vanuit de bevolking was
groots. Er hoefde door de collega’s van de gemeente maar een oproep op facebook te
worden geplaatst en de producten waar de vluchtelingen behoefte aan hadden kwamen
binnen. Ik ben er diep van onder de indruk hoe de inwoners van Twenterand dit hebben
opgepakt. Ook het komende jaar zullen er vluchtelingen naar Europa toekomen. Als
gemeentebestuur hebben we gezegd dat de prioriteit ligt bij de opvang van statushouders,
waarbij niet valt uit te sluiten dat we nogmaals het verzoek krijgen voor een
crisisnoodopvang. De structurele oplossing ligt in het huisvesten van statushouders. De
mensen met een verblijfsstatus moeten dan zo snel mogelijk Nederlands leren en integreren
en hun kinderen hier naar school laten gaan. De Twentse samenwerking speelt bij de
verdeling van de vluchtelingen over de gemeenten een cruciale rol. Iedereen is het erover
eens dat samenwerken de juiste manier is om het probleem aan te pakken. Ik zeg dit op een
symbolische plek. Want toen vanwege de crisisnoodopvang de wedstrijden in sporthal De
Stamper in Vriezenveen geen doorgang konden vinden, werd hier in Het Punt in
Vroomshoop ruimte gemaakt. Fijn dat het “noaberschap” op deze manier werkt, en dat
Vriezenveense clubs hier hun wedstijden konden houden.
We staan hier in één van de mooiste gebouwen van Twenterand. Middenin de crisis heeft
Twenterand dit nieuwe paradepaardje neergezet met zelfs een eigen theaterzaal. Even
verderop verrijst het nieuwe gezondheidscentrum met daarin de politiepost, waar ik mijn best voor heb gedaan om die voor Twenterand te behouden. Anders had Twenterand alleen een loket op het gemeentehuis of op een andere plek gehad. Aan de andere kant van Het Punt komt volgens plan de nieuwe brede school. Ik ben er trots op dat er tijdens de crisis van de afgelopen jaren nog zoveel fraaie gebouwen in Twenterand zijn gerealiseerd. Dan denk ik aan de brede scholen in Vriezenveen, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Den Ham en dan kijk ik naar de wethouder van onderwijs. Er is daarnaast op initiatief van wethouder Engberts geïnvesteerd in nieuwe inrichting van straten, nieuwe bruggen in het buitengebied en verbetering van de landbouwstructuur. We zijn hard bezig om een duurzame gemeente te worden. Én ondertussen is de begroting van de gemeente keurig in evenwicht en is de financiële positie van de gemeente nog steeds goed. Een schone taak voor wethouder Scholten om dit zo te houden en met zijn eerste begroting heeft hij laten zien dat hij hiermee op koers ligt. Het zijn mooie resultaten die het college alleen heeft kunnen realiseren in samenwerking met de gemeenteraad, een raad die kritisch én constructief is en die zaken voor de inwoners wil verbeteren.
Ieder jaar ontstaan er nieuwe activiteiten en evenementen in Twenterand en zelfs zodanig veel dat er regelmatig iets op dezelfde dag wordt georganiseerd. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen voor een evenementenkalender. Fijn dat Twenterand Tourist Info heeft aangeboden de evenementenkalender te beheren en te zorgen voor de onderlinge afstemming. Al die vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving. Zonder hen zou Twenterand er heel anders uitzien. Zo wil de gemeente ook gebruik maken van mensen die in hun vrije tijd mee willen denken met beleidsvoorstellen. Er is een raadswerkgroep geformeerd, maar die gaat dit niet alleen doen. Het is juist de bedoeling dat u als inwoners mee gaat denken, hoe uw betrokkenheid bij de besluitvorming in onze gemeente kan worden verbeterd. De raad staat open voor burger- en overheidsparticipatie en geeft daarmee gelijk het goede voorbeeld aan de ambtelijke organisatie. Dit is nog zo’n punt waar u als inwoner het komende jaar meer over gaat horen van de gemeente.
Ik kom terug op het citaat van Nelson Mandela: ‘Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leiden.’ Wanneer je ergens voor gaat, hoeft dat zeker niet ten koste te gaan van iemand anders. Niemand kan het alleen. Nee, je wilt iets doen om jezelf te verbeteren en tegelijkertijd om een ander te helpen, om anderen succesvol te maken. Samen kunnen we een stap vooruitzetten. Dat geldt voor vrijwilligers, ondernemers, voor het onderwijs en de overheid. We hebben elkaar nodig om het beste uit onze gemeenschap naar boven te halen. Dan ontstaat er een positieve dynamiek in onze lokale samenleving. Ik denk dat dit een mooi streven is, een echt streven om vanavond hier en nu te bepalen waar je voor gaat in 2016.
Ik wens u en jullie een succesvol 2016!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier