SWT EN PROJECT MENS & WERK BEËINDIGEN SAMENWERKING

0
705

TWENTERAND – De leden van projectgroep Mens & Werk voeren hun werk-zaamheden niet langer uit onder de vlag van Stichting Welzijn Twenterand (SWT). Tot dit besluit is gekomen na een aantal gesprekken. Hieruit is gebleken dat de verschillen tussen Mens & Werk en SWT over de toekomstvisie voor wat betreft de invulling en uitvoering van de activiteiten te groot zijn.
Aanleiding van het beëindigen van de samenwerking is onder meer gelegen in het nieuwe `Vrijwilligersbeleid` van SWT. Bij de vrijwilligers van SWT was jarenlang een duidelijke behoefte aan een eenduidig beleid. Dit nieuwe beleid is in november 2007 vastgesteld, na participatie met bestuursleden, werknemers en alle vrijwilligers van SWT.

Het doel van het nieuwe beleid was “het formuleren van uitgangspunten voor een duidelijke en eerlijke samenwerking.”

Voortvloeiend uit het `Vrijwilligersbeleid` werd een vrijwilligers-overeenkomst ontwikkeld, waarin het principe van “gelijke monniken gelijke kappen” uitgangspunt is. Dat betekende o.a. dat voor onkostenvergoedingen en de eventueel toe te kennen vrijwilligersvergoedingen voor alle vrijwilligers één lijn werd getrokken. Vooral deze aanpassing stuitte bij een groot deel van de leden van de projectgroep Mens & Werk op weerstand.

Ook waren ze, een jaar na vaststelling van het beleid, het toch niet eens met het `Vrijwilligersbeleid`.

SWT betreurt de gang van zaken. Een aantal vrijwilligers van dit project, dat in de jaren 80 is opgezet, is hier al tientallen jaren bij betrokken. De waardering hiervoor vanuit SWT is groot en dat is meerdere malen richting de vrijwilligers uitgesproken. Maar SWT vindt dat dit niet steeds in allerlei vergoedingen uitgedrukt hoeft te worden. SWT stelt zich tevens op het standpunt dat je voor vrijwilligerswerk kiest en dat dit `werk` onbetaald en onverplicht is.

SWT zal op korte termijn met nieuwe activiteiten komen. Hiervoor zal men o.a. in gesprek gaan met de directie van het Kulturhus. Door met hen samen te werken wil SWT de ruimten binnen het Kulturhus effectiever en multifunctioneler gebruiken.(DeltaFm)

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier