Sjoerd van Baars geeft zijn duidelijke mening omtrent zaken aangaande De Klaampe in Westerhaar

6
1375

Onderstaande brief is door Sjoerd van Baars onlangs verstuurd naar Heide Mensink, aangezien hij geen bevredigend antwoord heeft ontvangen, en daarnaast niets heeft vernomen van de raad van toezicht voelt hij zich genoodzaakt het verhaal op deze manier naar buiten te brengen. Onderstaand de desbetreffende brief.

Stichting Maatschappelijke Accommodaties Twenterand
Kulturhus De Klaampe Beeklaan 1
7676 BG Westerhaar – Vriezenveensewijk Hellendoorn,

30 maart 2015

Heidi,
Ik voel mij genoodzaakt te reageren op het door jouw gegeven interview aan TcTubantia. TcTubantia heeft dit interview vervolgens geplaatst in haar dagblad op d.d. woensdag 25 maart jongstleden. In dit interview is o.a. het volgende verwoord:
‘Mensink gaf aan de reden daarvoor (respectievelijk als antwoord op het niet communiceren inzake het niet verlengen van mijn contract) niet openbaar te willen maken, uit respect voor de privacy van de interim – bedrijfsleider’

Graag reageer ik hierop en deel ik dit als volgt mede:
Op d.d. vrijdag 12 december 2014 hebben we tijdens een afspraak besproken hoe het verloop van mijn contract eruit zou komen te zien en zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de manier waarop dit vertrek gecommuniceerd zou worden. In het persbericht dat (met wederzijds goedkeuren) is verspreid onder diverse media is o.a. beschreven dat de reden voor het niet verlengen van mijn contract de volgende is: ‘er een wijziging van het huidige beleid plaats gaat vinden en dat daarmee de functie van bedrijfsleider komt te vervallen’. Je hebt tevens toegezegd dat het opgestelde persbericht leidend zou blijven voor wat betreft het informeren van verschillende partijen (waaronder dus de media) en verder geen uitspraken te zullen doen die mij of mijn functioneren kunnen schaden. Nadat ik van één van de leden van de Raad van Toezicht een opmerking kreeg en ik kon opmaken dat ik in de toekomst beticht zou kunnen worden van fraude, ben ik ook naar jou toe heel duidelijk geweest en heb ik je gemeld dat ik geen enkele ruimte laat voor nuances die verdachtmakingen jegens mijn persoon of mijn functioneren mogelijk maken.

Introductie scheiding

Tot mijn ontsteltenis, onbegrip en woede constateer ik nu dat je van de gemaakte afspraken afwijkt. Veel erger nog, je openbaart onjuiste (en niet gestoelde) verdachtmakingen door te zeggen: “Mensink gaf aan…….uit respect voor de privacy van de interim – bedrijfsleider”.
Vandaag, d.d. 30 maart 2015, lees ik op de weblog van Dhr. Walraven een artikel dat ook suggereert dat er meer aan de hand zou zijn dan enkel en alleen een ‘wijziging van het beleid’.

Deze aantijging neem ik hoog op. Ik voel mij als persoon aangesproken op mijn functioneren en ik kan dit niet accepteren. Omwille van onjuiste informatieverstrekking verwacht ik dat je PER DIRECT afstand doet van deze uitlatingen middels een interview binnen dezelfde mediakringen als eerder en dat je daarbij duidelijk benoemt dat een rectificatie het minste is wat je kan doen om de ontstane ophef en verdachtmakingen teniet te doen. Behalve de media gaat er ook een rectificatie naar alle gebruikers van De Klaampe in de vorm van huurders en gebruikers van de sportaccommodatie, de kantoren, de medische ruimtes en overige participanten.

Uiterlijk zaterdag 4 april 2015 is deze aantijging door jou teniet gedaan en ontvang ik daarvan
bericht. Vindt er geen of niet tijdig een rectificatie plaats, dan maak ik deze brief openbaar door deze
te sturen naar Dagblad Tubantia en nieuwssite Westerhaardigitaal.nl . Zoals je kunt lezen is mijn
ontsteltenis groot en zal ik een gevolg aan mijn motivatie geven. Dat laat dan ook geen enkele ruimte
voor onderhandelingen (lees gesprek). Ik zal ‘mijn’ persbericht niet vanuit mijn perspectief schrijven,
maar wel geheel gestoeld op feiten met naam en toenaam.

Voor de volledigheid wil ik het volgende vermelden:

– Dat ik een afschrift van deze brief naar de leden van de Raad van Toezicht heb gestuurd.
– Dat ik als bijlage een kopie heb meegestuurd van het overdrachtsdocument dat in november
2014 opgesteld en getekend is inzake de overdracht van alle kasgeld, de kluissleutel en de
bankpas. Dit om aan te geven dat dat het moment was dat de verantwoording inzake de
kasstromen en het digitaal bankieren overgedragen is aan de personen die ervoor getekend
hebben. Vervolgens spreek je mij half februari 2015 aan op een zoekgeraakte envelop met
daarin de omzet van de Kerstmarkt. Het verbaast mij dat dit op genoemd tijdstip nog een
issue is, terwijl de boekhouding dan al een aantal weken bij De Jong en Laan in bezit is en de
jaarcijfers over 2014 (waar de omzet van de Kerstmarkt dus binnen geboekt moet worden)
bijna klaar zijn om te presenteren. De zoekgeraakte enveloppe met daarin de omzet van de
Kerstmarkt (een paar honderd Euro) is niet mijn verantwoording.
– Dat alle correspondentie vanaf heden schriftelijk zal verlopen.

Ik ga er vanuit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Sjoerd van Baars

6 REACTIES

  1. Ik vind deze man een moedig en recht door zee mens, zonder hem te kennen. Gemeente Twenterand en genoemde “mevrouw” zijn willens wetens bezig om de Klaampe naar de afgrond te leiden. Onlangs hebben ze wel personen aangesteld voor de toezichtraad komende uit het dorp zelf maar men moet de leiding uit handen nemen van genoemde “mevrouw” en iemand aanstellen van buitenaf die met geen van beide partijen een binding heeft.

  2. Met modder gooien naar elkaar lost niets op. Omdat het onder verantwoordelijkheid van Twenterand,moet er een onpartijdig, deskundig onderzoek worden ingesteld.

  3. Ik vind dit alles niet kunnen om het zo openbaar te gooien . Dit doet volgens mij de klaampe niet goed al dat slechte publicatie .Denk met elkaar mee en zorg dat de klaampe een goed lopend kultuurhuus word . Daar heb je meer aan En denk dat iedereen daar mee belang bij heeft dan elkaar af te kraken. iedereen maakt fouten maar daar leer je van. daarom misschien iemand een kans geven? is dat zo moeilijk?

  4. Iemand kan een goede bedrijfsleider zijn, maar er kunnen toch redenen zijn om afscheid te nemen. Het schort echter aan duidelijke communicatie over en weer. Van belang is dat de organisaties die nu gebruik maken van Kulturhus De Klaampe, dat blijven doen. De Klaampe is en blijft van en voor de Westerhaarders! De nieuwe Raad van Toezicht kan daarbij een belangrijke en verbindende rol spelen.

  5. Eerst zorgen dat de Klaampe een slechte naam krijgt zodat we voldoende redenen hebben om in vriezenveen een nieuwe sporthal met overige faciliteiten te kunnen neerzetten. wees gerust kan nog wel een jaartje of vijf duren, maar komen gaat het er.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier