Samen voor zorg in het sociaal domein

0
1500

MANIFEST
‘SAMEN VOOR ZORG IN HET SOCIAAL DOMEIN IN TWENTERAND’

De zorg in het sociaal domein in Twenterand is een belangrijk onderwerp, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In alle verkiezingsprogramma staan actiepunten opgenomen met betrekking tot zorg in de gemeente die voor een groot deel met elkaar overeenkomen. Daarover kunnen we heel lang debatteren, echter het gaat nu om het doen. We zijn het immers eens en dat betekent dat in elke coalitie er meteen actie kan worden ondernomen om zaken te vernieuwen danwel te optimaliseren. Wij committeren ons hieraan en vertalen de woorden in concrete acties in de komende vier jaren.

De ondertekenaars van dit manifest spreken derhalve het volgende af:
1. Ontwikkelen raadsprogramma/samenlevingsakkoord
Wij streven naar het ontwikkelen van een raadsprogramma (of een samenlevingsakkoord).
Daarbij is het uitgangspunt om een programma op te stellen dat raadsbreed gedragen wordt en waar een college mee aan de slag gaat.
2. Onze waarden
– Daar waar het de inwoners van de gemeente Twenterand niet lukt om het zelf te doen of ondersteuning te krijgen, zorgt de overheid voor de nodige steun (de taak tot bestaans-zekerheid)
– Eigen kracht (uitgaan van wat mensen zelf nog kunnen)
– Eigen regie (aansluiten bij de vraag en behoefte)
– Dichtbij (zolang mogelijk zelfstandig)
– Passende ondersteuning (doen wat nodig is)
– Goede balans tussen mantelzorg en professionele ondersteuning (informele zorg en formele zorg)
– Investeren op signaleren en preventie (versterken van de 0e en 1e lijn) en daardoor is er minder (op termijn) nodig voor duurdere zorg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier