Rijkswaterstaat haalt maatregelen veiligheid N36 naar voren

0
924

twenterand.jpgRijkswaterstaat gaat maatregelen voor de veiligheid van de N36 eerder uitvoeren dan aanvankelijk gepland. Het gaat hier om de aansluiting bij Almelo-Noord, de uitvoegstrook bij Vriezenveen en bij Westerhaar-Vriezenveensewijk en de aansluiting A35/N36. De uitvoering staat nu voor 2016 gepland in plaats van 2017/2018. Verkeerswethouder Engberts ziet het als eerste stap in de goede richting: “Het is een resultaat van inmiddels jarenlange inspanningen die wij als gemeente samen met inwoners, raadsleden, bedrijfsleven, belangenverenigingen, buurgemeenten en provincie hebben geleverd. Dat is mooi, maar wij willen nu ook doorgaan. Wij blijven er aan werken om de N36 veel veiliger te maken en een noodzakelijke opwaardering te stimuleren.”

Maatregelen
Het naar voren halen van het werk vloeit voort uit het bezoek dat minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu op 26 februari van dit jaar bracht aan de gemeente Twenterand. “De minister heeft mij destijds toegezegd dat ze serieus gaat kijken om maatregelen in de tijd naar voren te halen en dat is wat we nu zien gebeuren,” aldus wethouder Engberts. Wij hebben met Rijkswaterstaat afgesproken dat zij zoveel mogelijk de werkzaamheden in het regulier onderhoud 2015 – 2016 meenemen.

Introductie scheiding

 De afgelopen maanden zijn op de N36 al werkzaamheden uitgevoerd in het kader van Meer Veilig. Tijdens groot onderhoud is nabij afslag Aadorp de middengeleider al aangepast en verlengd. Over een lengte van 11 km is een zogenaamde rammelstrook aangebracht. Deze strook ‘waarschuwt’ de weggebruiker als deze over de kantstreep komt. Ook worden op korte termijn bomen weggehaald en wordt er gesnoeid om het doorzicht te verbeteren.
Er is budget beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van een forse ribbelmarkering op de kantlijnen van de N36 en het aanpassen van het inhaalregime, rekening houdend met de beleving van het wegprofiel. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat over een langere periode de verkeerssituatie op de N36 monitoren. Wethouder Engberts daarover: “Wij blijven scherp op de resultaten die dat op termijn oplevert. Door de terugkoppeling van deze gegevens komt er een steeds beter, met cijfers onderbouwd, beeld die de noodzaak voor verbeteringen op het gebied van veiligheid en opwaardering zullen onderstrepen.”

 

Gedragsbeïnvloeding
Op het gebied van gedragsbeïnvloeding is Rijkswaterstaat voornemens acties op touw te zetten.
Veilig Verkeer Nederland biedt de mogelijkheid aan verkeersonveilige situaties op de N36 die mensen zien c.q. ervaren te melden bij het meldpunt: www.meldpuntveiligverkeer.nl .
Daarnaast zet de Regiopolitie Twente 2 video-wagens in op de N36 om verkeersovertredingen /-misdragingen waar te nemen en waar mogelijk actie te ondernemen. Ook dat is iets waar de gemeente Twenterand nadrukkelijk bij betrokken wil blijven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier