Provinciale Staten dicht ondanks het burgerinitiatief, de kloof naar de burger niet

0
656

mei_2008078_320x200_267Twenterand-7100 Burgers ondertekenden wel overwogen het burgerinitiatief opgesteld door de Stichting Vrom? om het reconstructieplan Salland/ Twente te herzien.
Het lijkt er echter nu op dat het voorstel van Gedeputeerde Staten om het reconstructie plan niet te wijzigen gehoor gaat vinden.

Het leek een goed initiatief om door het indienen van een burgerinitiatief de burger actief te laten deelnemen aan de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek. Niet eens per vier jaar als de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, maar ook tijdens de regeerperiode kan de burger zijn stem laten horen. Op de publieke tribune waren honderden in- en omwonenden, die het burgerinitiatief ondersteunden aanwezig. De democratie in optima forma !

Of toch niet? Ondanks het ondertekenen door 7100 burgers die bezorgt zijn om hun leefomgeving lijkt het burgerinitiatief niet te gaan werken.
Afgelopen woensdag, 7 mei in de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel in Zwolle werd het eerste burgerinitiatief ooit in Overijssel ingediend.
Onder de naam “burgerinitiatief” was dit democratisch recht op de statenagenda geplaatst. Wat echter die avond behandeld werd was het herhalen van de standpunten van Gedeputeerde Staten: Het niet willen wijzigen van het in 2004 vastgestelde reconstructieplan Salland/Twente. Het reconstructieplan voorziet namelijk al in milieudoeleinden en een wenselijkere inrichting van het landschap.
Het antwoord van de gedeputeerde Piet Jansen op het voorstel was voorspelbaar deze avond: “niet veranderen” Provinciale Staten heeft in 2005 met het reconstructieplan de intensieve veehouderij alle kans willen geven

Waar was op 7 mei het burgerinitiatief gebleven? Het leek deze avond op een burgeraanzet, het agenderen van een onderwerp en het afserveren van het zelfde onderwerp, namelijk de herziening van de aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden in Overijssel, met een totale oppervlakte van 17.000 hectare grond. Een oppervlakte die gereserveerd is voor 28 (intensieve) veebedrijven in Overijssel, afkomstig uit extensivering gebieden. Een gebied in het reconstructieplan Salland /Twente, dat is aangewezen om in extensivering gebieden de aanwezige natuur te beschermen.

Vanuit de aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden mochten negen insprekers het ingediende burgerinitiatief vooraf aan de vergadering verder onderbouwen. Dit werd echter door de voorzitter van de commissie ruimte, duurzaamheid en water (R.D.W) sterk bemoeilijkt door steeds te interrumperen met: “Wilt u afronden!” Conclusie: De conclusie die hieruit valt op te maken is: de Provinciale Staten verwerpt in 45 minuten 7100 handtekeningen die vragen om een gedeeltelijke herziening van het reconstructieplan Salland / Twente.
Tijdens deze avond moest veel spreektijd worden afgestaan aan LTO Noord in Overijssel, die tijdens het inspreken alle voordelen van de aangevraagde veefabrieken positief benoemde.

Velen vroegen zich af waar bleef na de inspraakronde de aangeleverde onderbouwing waaraan Stichting Vrom? vele weken had gewerkt? In deze heldere uitwerking waarin uitgebreid aandacht wordt gegeven aan alle problematiek die wordt veroorzaakt door de komst van deze vleesfabrieken. M.R.S.A., fijnstof, de deposito van ammoniak, stankoverlast, geluidsoverlast, onveilige verkeerssituaties en aantasting van het landschap. Deze aangeleverde beargumentering van het burgerinitiatief is niet besproken, alleen het voorstel van Gedeputeerde Staten is na de eerste termijn verdaagd naar 14 mei. Binnen deze korte periode kan er geen antwoord worden gegeven op de vragen die gesteld zijn door de commissieleden. Als er toch een antwoord mocht komen voor deze datum, dan zijn vele commissieleden in de volgende vergadering voor de tweede termijn niet aanwezig, wegens verplichtingen elders.

“Vertegenwoordigers, hier zit het volk”, stond er op een spandoek. Het lijkt echter dat Gedeputeerde Staten, gedeputeerde Piet Jansen en de Commissie R.D.W. willen wachten tot de volgende verkiezingen om te horen wat het volk wil. Het eerste burgerinitiatief van Overijssel wordt op een ongelofelijk heel ondemocratische manier afgeserveerd. Het openbreken van het reconstructieplan lijkt te veel moeite.
Dat de burgers die het initiatief hebben ondertekend nu levenslang te maken krijgen met overlast door de komst van grote veefabrieken met 20.000 varkens of 100.000 kippen of meer, lijkt van minder belang te zijn dan het opnieuw nadenken over een genomen besluit uit 2005. Om af te sluiten met de woorden van Jan Veldhuis, woordvoerder van de Stichting Vrom?: “Beter nu uitstel en een langere weg, dan over acht of tien jaar vaststellen: We hebben het op 7 mei verkeerd gedaan”.

Het is voor Stichting Vrom? te hopen dat de commissie R.D.W. en de gedeputeerde inzien dat de gevolgde werkwijze geen recht doet aan het burgerinitiatief.
Hopelijk komt er nog wel een inhoudelijke behandeling die recht doet aan de zorgvuldige werkwijze waarop dit burgerinitiatief tot stand is gekomen en aan de 7100 handtekeningen van de burgers uit Overijssel.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier