Plan van aanpak zwembaden klaar

0
678

 

Samen een oplossing zoeken staat centraal

Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand heeft het plan van aanpak ‘Toekomst Zwembaden Twenterand’ vastgesteld. De aanpak van het project wordt op deze manier vorm gegeven.

In het plan van aanpak worden vijf uitgangspunten genoemd. Hoe komen we tot een sluitende begroting en hoe betrekken we de inwoners bij de besluitvorming? Een van de uitgangspunten in het plan van aanpak is dat de zwembaden zwaar drukken op de gemeentelijke begroting. “Samen zoeken naar de beste oplossing om de voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden met de beperkte middelen die we hebben, dat is het streven”, aldus wethouder Idzinga. “Om de begroting sluitend te krijgen hebben we de hulp en de ideeën uit de samenleving nodig. We hebben ideeën nodig om kosten te besparen en om extra inkomsten te genereren. Dat betekent niet persé dat we zwembaden moeten sluiten. Het is zaak de mogelijke scenario’s uit te werken. Daarbij staan we open voor scenario’s die bedacht worden door de samenleving”.

De uitgangspunten  zoals genoemd in dit plan van aanpak zijn ook de uitgangspunten die in het coalitieakkoord genoemd zijn.

Het proces van burgerparticipatie is erg belangrijk. Het is duidelijk dat ’t hier om de toekomst van de Twenterandse zwembaden gaat en over het voorzieningenniveau in de kernen. De inwoners van Twenterand wordt niet alleen geraadpleegd, ze worden ook gevraagd advies te geven over de toekomst van de zwembaden. De aanpak wordt in overleg met de externe deskundige verder uitgewerkt. “Het is belangrijk dat de discussie over de zwembaden breed gedragen wordt”, aldus wethouder Idzinga. “Op die manier kunnen we tot een goede beslissing komen over de toekomst van de zwembaden in Twenterand”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier