PETITIE TEGEN RUIMEN VAN GRAVEN

0
897

WESTERHAAR – De heer Schippers, scriba van Hersteld Hervormde Kerk in Westerhaar, overhandigde dinsdagavond aan het begin van het raadsdebat voorzitter Henk Nieboer een petitie met 50 handtekeningen. Hiermee onderstreepte Schippers vanuit christelijk en juridisch perspectief de zorg die er bestaat voor het plan om graven te ruimen. Schippers stelde voor om het beleid te herzien en met alternatieven te komen.

De 50 handtekeningen had Schippers in korte tijd weten te verzamelen. Gezien de reacties in Westerhaar-Vriezenveensewijk liet hij weten dat het er gemakkelijk heel veel meer hadden kunnen zijn. Hij vroeg zich dan ook af of de gemeente wel inzicht heeft in het draagvlak voor dit plan.

SGP en Gemeentebelangen Twenterand hadden voor het debat de hulp ingeroepen van mr. Van der Putten. Al 20 jaar houdt deze zich in ons land bezig met allerlei regels en wetten rondom begraven. Kort en helder zette hij enkele feiten op een rij. “Zakelijk karakter van het grafrecht is heel erg belangrijk. Graven voor onbepaalde tijd uitgegeven is ook voor altijd, tenzij er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Van graven ontdoen door er bordjes bij te plaatsen is leuk bedacht, maar werkt niet. Zo kun je je er niet van afmaken”, doceerde Van der Putten de aanwezigen.

Wethouder Lambers lichtte het collegestandpunt toe:
“De procedure is volledig en op correcte wijze onderbouwd. De herschikking op de begraafplaatsen van Westerhaar en Bruinehaar maken deel uit van het begraafplaatsenbeleid. Wellicht is er enig misverstand. Er is nu een procedure gestart voor een deel van de begraafplaats. Ná het verstrijken van de procedure kan een ruimingsplan worden opgesteld. Op 1 januari 2009 is de termijn verstreken en bestaat er geen juridische belemmering.”

Slechts 3 rechthebbenden hebben zich gemeld en deze 3 worden gerespecteerd. Wel moeten zij zelf in het onderhoud van deze graven voorzien. Wethouder Bert Lambers weerlegde het verwijt van GT`er Albert Engels als zou er een tweesporenbeleid bestaan in Twenterand: “Het beleid om te komen tot een begraafcyclus is van de gemeente Twenterand en voor alle begraafplaatsen. Daartoe zijn verschillende middelen: dubbeldiep begraven, uitbreiden en ruimen.”

Vanwege de rechten van de Almelose graaf Van Rechteren Limpurg tot 30 september 2010 is wethouder Lambers in gesprek om de erfpacht van de begraafplaats in Bruinehaar te verlengen. Hij hoopt met de graaf overeenstemming te bereiken over een herschikking op de begraafplaats. Het ruimen van graven betekent hier het behoud van begraven.

Hoewel uitbreiding in Westerhaar mogelijk is, streeft het college ernaar om hier een begraafcyclus te bereiken zonder uitbreiding.

CDA`er Johan Oordt en Gerjan Smelt van de ChristenUnie scharen zich achter het collegestandpunt. Oordt: “Prima dat alles tot op de bodem wordt uitgezocht. Wij willen graag die cyclus. Daarvoor zijn diverse zaken nodig waar we zorgvuldig mee om willen gaan.” Smelt: “Het is niet de taak van de gemeente om verwaarloosde graven ongemoeid te laten. Wij hebben dit door velen laten bestuderen. We blijven ons ervoor inzetten. We moeten onze doden gedenken, maar waar zijn de graven van b.v. 1700?”

Lambers: “Hoewel er weinig jurisprudentie is over het ruimen van graven wil Twenterand deze niet uitlokken. Een rechter zal moeten beslissen. College twijfelt niet aan de gelopen procedures.”

Al aan het begin van het debat concludeerde PvdA fractie-voorzitter Margreeth Spang dat er een patstelling is. Aan het eind van het debat was dat nog steeds zo. Oordt (“Laten we bekijken waar we het wel over eens zijn”) en Smelt (“Ik wil patstelling voorkomen en geen welles/nietes”) probeerden partijen nog bij elkaar te brengen, maar voorzitter Henk Nieboer moest vanwege de tijd het debat afsluiten met de opmerking dat er een `duidelijk meningsverschil` is.(DeltaFM)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier