Ontwikkelingen zwembaden Twenterand op schema

0
446

De ontwikkelingen van de verschillende zwembaden binnen de gemeente Twenterand liggen op schema. De voorbereidingen voor de sloop van de Plump zijn in volle gang en de Groene Jager is geprivatiseerd. Er wordt kritisch gekeken naar maatregelen bij de Zandstuve, die een bijdrage leveren aan de bezuinigingen en voor een nieuw zwembad in Vriezenveen-Noord worden al oriënterende bezoeken afgelegd bij andere zwembaden die als voorbeeld kunnen dienen.

De geprivatiseerde Groene Jager in Den Ham opende na ondertekening van de overdracht op 12 juni haar deuren voor het publiek. Dat scenario bleek niet mogelijk voor de Plump in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Daar bleek geen interesse te zijn voor privatisering. Momenteel wordt voor het zwembad in Westerhaar het sloopbestek voorbereid. In oktober van dit jaar is de sloop van de Plump voltooid en ligt er een terrein dat bouwrijp is.

Introductie scheiding

Samen naar een nieuw zwembad

Er komt een nieuw zwembad in Vriezenveen-Noord. Een meer specifiek locatieonderzoek is gestart en zal in oktober van dit jaar worden afgerond. Ook moet de juiste vorm van aanbesteding worden gekozen en binnen de grenzen van de aanbestedingswet wordt uiteraard ook gekeken naar de mogelijkheden die de Twenterandse economie ondersteunen. Inmiddels is ook een start gemaakt met een programma van eisen. Welke functies komen er in een nieuw zwembad, welke eisen worden aan de verschillende ruimten van het zwembad gesteld en wat zijn vervolgens de benodigde materialen. Vragen die vanaf nu tot maart 2014 moeten worden beantwoord. Zwembaden in Losser en Vaassen zijn bezocht, om ervaringen op te doen in proces, maar ook in de motivering voor bepaalde ruimtelijke en functionele keuzes. Wethouder Viser hierover: “Het is zeer inspirerend te ervaren hoe op verschillende manieren een nieuw zwembad gerealiseerd wordt.” Bij het opstellen van het programma van eisen worden zwemverenigingen, gebruikers, leveranciers, omliggende gemeenten, zwembadpersoneel en de provincie nadrukkelijk betrokken.

Organisatie, beheer en exploitatie
Het doel is om vanuit de gemeente een bedrag van maximaal € 645.000,- bij te dragen aan de zwembaden in Twenterand. De raad heeft niet gekozen voor de halvering van een bad van de Zandstuve. Een maatregel die zou leiden tot een bezuiniging van ± € 50.000,-. Door dat besluit wordt er nog gezocht naar andere maatregelen die leiden tot een soortgelijke bezuiniging. Wethouder Visser: “Maar ook kunnen we, door de Zandstuve aantrekkelijker te maken, meer inkomsten krijgen!” Besparende maatregelen worden zo snel mogelijk ingevoerd.

Ondertussen wordt ook onderzocht wat de beste vorm is om zwembaden te organiseren en te beheren. Hierbij wordt o.a. gekeken naar beschikbare financiën, personeel, maar ook op welke manier de zwemverenigingen ingezet kunnen worden in de organisatie en het beheer van de zwembaden. Zij krijgen daarin een uitdrukkelijke rol. In het maken van de juiste keuzes wordt goed gekeken naar ervaringen die er door het hele land al zijn op het gebied van beheer en exploitatie van zwembaden.
Tenslotte zal er een nieuw exploitatieplan gerealiseerd worden waarin duidelijk wordt wat alle activiteiten in financiële zin betekenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier