Nog voldoende geld om tegenvallers op te vangen

0
1007

geld.gif“Het vermogen om tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen zonder dat daardoor de uitoefening van gemeentelijke taken in het gedrang komt, is in onze ogen zeker nog voldoende”, antwoordt het college van B & W op vragen van de VVD. Wel merkt het college op dat het saldo van de Algemene Risico Reserve eind 2010 is gezakt naar een niveau dat wat ligt onder het door de raad hiervoor vastgestelde minimale saldo.

De VVD had onlangs via de lokale omroep gehoord dat burgemeester Visser zei dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat we nog lang niet failliet zijn en dat als een soort bewijs hiervoor de zwembaden nog wel een paar jaar open kunnen blijven.

Introductie scheiding

 

Het college: “Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook onze gemeente nog steeds te lijden onder de gevolgen van de financiële crisis en de daarop door de rijksoverheid ingezette en nog in te zetten bezuinigingen. Dit zal ook in onze gemeente noodgedwongen opnieuw moeten leiden tot nieuwe bezuinigingen waarover we bij de behandeling van de Kadernota 2012 met de raad komen te spreken.”
Deze Kadernota (voorheen Voorjaarsnota) wordt volgende week aangeboden.

Er is een onderzoeksopdracht naar de problematiek rond de zwembaden. De resultaten hiervan zullen naar verwachting voorjaar 2012 in de gemeenteraad besproken worden.

De VVD vindt dat het stelselmatig en te makkelijk putten uit de reserves uiteindelijk leidt tot een financiële ondergang (artikel 12) van de gemeente met alle gevolge van dien. Daarom vraagt de VVD of het college bereid is om in voorkomende gevallen eerst op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om tegenvallers te financieren.

“Ons college heeft, zoals ook opgenomen in het Coalitie-akkoord 2010-2014, als uitgangspunt een financieel sluitende (meerjaren-)begroting. Dit houdt in dat in principe tegenover structurele uitgaven structurele inkomsten horen te staan. Dus geen onttrekkingen aan reserves”, aldus het college van B & W. (Deltafm)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier