Nog geen gratis zwemabonnement

0
602

De stemmen staakten, dus de motie gaat in de herkansing.

De CDA-motie om alle jongeren volgend jaar een gratis zwemabonnement te geven, was gisteren de meest opmerkelijke politieke inbreng in de begrotingsvergadering.

twenterandDie motie werd al even na het begin van de vergadering om 13.15 uur ingebracht, maar na 20.30 uur bleek dat er evenveel voorstanders (10) als tegenstanders (ook 10) waren. En daarmee mag er in de volgende raadsvergadering nogmaals over worden gestemd.

De christen democraten willen alle jongeren onder de achttien jaar een gratis abonnement voor de vier zwemvoorzieningen in de gemeente geven. Daarmee wil de partij, volgens fractieleider H. Nieboer, de sportdeelname vergroten. “Het zwemmen levert een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid, gezondheid, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid”, stelde hij. Ook vindt Nieboer dat er dan meer gebruik gemaakt zal worden van de zwembaden, dat mensen met een minimum dan geen gebruik meer hoeven te maken van het declaratiefonds en dat zwemmen het bewegen bij jongeren stimuleert.

Bovendien hoopt het CDA dat het zwembadbezoek weer in de lift zal komen, omdat de bezoekersaantallen dit jaar tegenvielen. De christen-democraten willen 110.000 euro voor dit doel, want zoveel zou de maatregel volgens die partij opleveren. Door de jeugd eenmalig een gratis abonnement in het zomerseizoen – dat loopt van mei tot september – te geven, zou het zwemseizoen in 2009 ook beter worden omdat volgens de christen-democraten meer jeugdigen dan een abonnement zouden kopen. `Sympathiek`, noemden de fracties van de PvdA en ChristenUnie het voorstel. Toch stemden zij tegen de motie, omdat ze het te mager vonden dat het CDA alleen maar voor het gratis zwemmen heeft gekozen. De partijen vonden dat de jeugd ook voor andere gratis sporten zouden moeten kunnen kiezen.

Toen dat duidelijk werd, leek de motie het niet te halen. Opmerkelijk was dat juist de oppositiepartij Gemeentebelangen Twenterand er voor zorgde dat het tot een staking van de stemmen kwam. A. Engels van die partij had eerder gezegd dat hij voor het voorstel zou stemmen, maar zijn partijgenoot W. Roozeboom was wegens werkzaamheden die middag afwezig. Omdat hij vlak voordat de moties in stemming werden gebracht alsnog arriveerde, was hij er verantwoordelijk voor dat de stemmen uiteindelijk staakten. En daarmee mag het plan in de herkansing.

Een CDA-voorstel voor financieel ingrijpen haalde het gisteren wel met grote overmacht. De gemeenteraad heeft namelijk drie miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van de Brede School in Den Ham. Het enige probleem is dat er nu nog niet duidelijk is welk plan er moet worden uitgevoerd, maar als de werkgroep voor het einde van dit jaar met een goed plan komt, dan kan er volgend jaar met nieuw- of verbouw van de drie basisscholen in de gemeente worden begonnen.

Ook zal in overleg met de bewoners van de Prinsenkamp volgend jaar groot onderhoud gepleegd worden aldaar. Die motie kreeg de steun. Opmerkelijk was ook dat er een motie was ingediend die door alle politieke partijen bij voorbaat al was ondertekend. Daarin wordt het gemeentebestuur opgedragen bij nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen de regie in handen te houden, zodat bij de uitgifte van de gronden de gemeente daar voor minimaal de helft in participeert.

Het CDA en de PvdA waren de enige partijen die met moties en amendementen kwamen. De sociaal-democraten kregen ook het fiat om volgend jaar 20.000 euro te investeren in de aanpak van analfabetisme.

De PvdA kreeg steun voor een amendement om een bedrag van extra 20.000 euro in te zetten voor het project voortijdige schoolverlaters. De gemeente had zich ten doel gesteld om er voor te zorgen dat er jaarlijks tien procent minder uitval is. Maar de PvdA wil er voor zorgen dat meer jongeren die uitvallen weer naar de schoolbanken worden geleid.

De werkgroep Vriezenveen schoon krijgt volgend jaar 2.500 euro om het werk voort te zetten. Volgens fractieleider S. Booij had die vereniging gedreigd om de handdoek in de ring te gooien. De meerderheid in de gemeenteraad erkende echter dat de vereniging belangrijk werk verricht en daarom werd het amendement van de PvdA gesteund.

Ook een amendement van de sociaal-democraten om volgend jaar een bedrag van 15.000 uit te trekken om te stimuleren dat ouderen gaan sporten, werd aangenomen. In Westerhaar is al zo`n project maar de PvdA vindt dat dit in álle kernen moet gebeuren.

Tot slot kwam het CDA met het amendement om zelfwerkzaamheid van leden van sportverenigingen te belonen. Ook dit kreeg brede steun. Omdat de gemeente de huurprijzen voor de sportaccommodaties volgend jaar met twee procent verhoogt, vindt het CDA dat zelfwerkzaamheid dan ook met die twee procent beter mag worden beloond. (Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier