Nieuwjaarsspeech burgemeester Visser

2
628

bahcjl3cyaazlo3.jpg‘Een samenbindend Twenterand’

Dames en heren, leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties, ondernemers, jongens en meisjes, inwoners van Twenterand.

Van harte welkom in de gloednieuwe Brede School hier in Den Ham. Een prachtig gebouw, mogelijk gemaakt door de inzet van vele partijen en organisaties die hier onderwijs geven, opvang verzorgen en diensten aanbieden. Deze Brede School is uniek in de regio, niet enkel vanwege het gebouw, maar nog meer door de samenwerking en binding van de verschillende partijen. Basisscholen De Smithoek en Domino, kinderopvang De Cirkel en de bibliotheek laten zien dat het geheel meer is dan de som der delen. We zijn als gemeentebestuur blij met de organisaties en de mensen die hier samenwerken en daardoor dingen mogelijk maken die anders waarschijnlijk niet mogelijk zouden zijn.

Het leven in Twenterand is goed en daar hoort bij dat de inwoners zich veilig kunnen voelen. Wanneer je je veilig voelt kun je je ontplooien. Ga je met plezier naar school of naar de
sportclub en kun je thuis rustig je huiswerk maken. In dit kader noem ik graag de politie. Ons politieteam zit jaar na jaar hoog met het oplossingspercentage. Zij doen in Twenterand fantastisch werk. De teamchef Harry Zonder vertrekt binnen enkele weken naar een nieuwe post. Ik wil hem nu al bedanken voor de goede samenwerking en enkele in het oog springende resultaten noemen:
• De Woninginbraken blijven hier gelijk ondanks de landelijke trend van stijging
• Drugszaken zakken behoorlijk
• Jeugdoverlast zakt aanzienlijk
• Huiselijk Geweld blijft dalen
• Dodelijke aanrijdingen op de N36 stijgen helaas. Hoewel dit een Rijksweg is, is het voor ons college wel degelijk een zorgpunt
• Het aantal opgeloste misdrijven is in Twenterand nog steeds hoog met een oplossingspercentage van 27%, heel goed!

Kortom: Twenterand is een relatief veilige gemeente.

Introductie scheiding

 We hebben door een gecombineerde inzet van ons politieteam, de gemeente en zorginstellingen de afgelopen jaren goede resultaten behaald met de aanpak van jeugdoverlast. Ik ben trots op dit resultaat.

 

Maar ieder incident, ieder ongeluk is er één teveel. Het college heeft hier dus blijvend aandacht voor en wil de misdaad verder terugdringen. De komende maand valt er bij de bedrijven op onze bedrijventerreinen een enquête in de bus. Doel is om dit jaar van start te gaan met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen. Het zogenaamde KVO certificaat kan voor onze bedrijven een korting op de verzekeringspremie opleveren. Niet onbelangrijk in deze tijden.

Twenterand heeft 4 grote kernen met een eigen geschiedenis en een eigen karakter. Maar Twenterand is meer dan de som der delen. De kwaliteiten per kern vullen elkaar uitstekend aan en maken van Twenterand een unieke gemeente. Wij als inwoners gaan er te snel aan voorbij en we dragen te weinig uit wat we allemaal in huis hebben. Te vaak ook noemen we alleen de dingen die niet goed gaan. En dat wordt helemaal vervelend als we het wel over elkaar hebben, maar niet tegen elkaar durven zeggen. Voor je het weet worden mensen dan beschadigd. Juist door elkaar aan te spreken en te zeggen wat we anders willen, kunnen we iets veranderen. Dat geldt ook op het voetbalveld waar jonge voetballers en hun ouders niet alleen moeten weten wat de regels zijn, maar ook respect voor elkaar moeten tonen.

Afgelopen weekend was ik bij de nieuwjaarsrecepties van de voetbalclubs in onze gemeente. Ik kwam ’s avonds heel positief gestemd thuis. Bij alle clubs werd gewaarschuwd voor de verruwing in woord en gebaar in de sport. Ik citeer een voorzitter:

“We stellen als bestuur van VV Den Ham voor dat we misstanden bespreekbaar maken. Als een mede supporter naast je racistische kreten slaakt, dan zeg je daar wat van. Als een medespeler over de schreef gaat, dan wissel je hem of haar. Als elftal spreek je met elkaar af hoe je gaat corrigeren. Als je vooraf afspraken maakt wat je van elkaar tolereert is het makkelijker.”

Dat geldt niet alleen voor de voetballers. Maar dat geldt zeker ook voor ons, de ouders langs de lijn, maar ook op andere plekken in de samenleving. Door op een fatsoenlijk manier met elkaar om te gaan en kritiek op een positieve manier te uiten kunnen we samen tot een beter resultaat komen.

Iets heel anders, maar wat zeker ook te maken heeft met goed fatsoen is het onderhoud van panden. Vorig jaar sprak ik daar al over. Ik ben blij dat onze Gemeenteraad recent het
excessenbeleid heeft vastgesteld. Hiermee zullen we als gemeentebestuur het komende jaar eigenaren van verpauperde panden op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

Het is niet allemaal peis en vree in onze samenleving. Ik besef heel goed dat er mensen zijn die in een moeilijke economische situatie zitten. Ik weet dat er bedrijven zijn die het moeilijk hebben. Ik weet ook dat het Rijk de gemeenten nog een aantal forse bezuinigingen op zal leggen. Maar dit alles moet naar mijn mening niet tot een crisissfeer leiden. Nederland heeft zwaardere crisis doorgemaakt. Na de 2e Wereldoorlog moest het vernielde land weer worden opgebouwd, de gebombardeerde steden worden hersteld en de grond opnieuw ingezaaid. Zo moeten wij ook weer aan de slag om Twenterand en Nederland beter en mooier te maken.

Laat ik dit jaar maar beginnen met een paar complimenten: Als ik terug kijk hoe het college en de raad met de financiën zijn omgegaan dan kan ik daar alleen maar waardering voor uitspreken. Meevallers werden gebruikt om de reserves aan te vullen. Daar heeft de gemeente nu veel profijt van. We bouwen op dit moment tegen de crisis in aan een 3e Bredeschool. Mijande Wonen en TriviumMeulenbelt Zorg zijn samen boven de alledaagsheid uitgestegen met ’t schitterende Haarhuus in Westerhaar. We hebben hier in Den Ham het nieuwe vakantiepark Canadaresort waar kosten nog moeite gespaard worden om het Canadese origineel te evenaren. De oudere bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd. Alle huishoudens worden op het glasvezelnet aangesloten. Twenterand investeert in haar toekomst en in de toekomst van haar kinderen.

Zo heel af en toe mag je, moet je zelfs even stilstaan om achterom te kijken, om te zien, om te genieten van al die goede dingen die onze gemeente tot zo’n mooie gemeente maken. Maar ik heb het tot nu toe alleen maar over dingen gehad en niet over mensen. Ik heb het ook bij de opening van het nieuwe Haarhuus gezegd. Je hebt nog geen 5-sterren hotel door een mooi gebouw neer te zetten. De menselijke kant, de medewerkers en de vrijwilligers, geven het de finishing touch. Dat geldt even zeer voor de Vriezenhof, de Weemelanden en het Liefferdinck. Die menselijke kant, daar zijn we in Twenterand heel goed in maar we dragen dat naar mijn mening onvoldoende uit. We kijken vaak te weinig naar de mensen en wat hen beweegt. En Twenteranders hebben zoveel te bieden: We hebben het project Schuldhulpmaatjes waarbij de ene Twenterander de ander helpt die niet zo goed met geld om kan gaan.

We hebben de dj’s van het glazen café in Vroomshoop die afgelopen maand weer een geweldig bedrag voor het goede doel werd ingezameld.

We hebben met VV Den Ham de meest duurzame voetbalclub van Nederland.

We hebben met Deto een Topklasse voetbalclub.

We hebben met Christian Kist een werelddarter en we hebben met Jarno Hams een sterke man die danst met sterren op ‘t ijs.

We hebben heel veel andere evenementen. Als ik daar kom voor een opening dan spreek ik mensen die al een heel jaar bezig zijn met de voorbereiding en zich op de dag van het
evenement letterlijk in het zweet werken. We zijn een plattelandsgemeente met fantastische inwoners die bergen werk verzetten.

Samenwerking leidt tot betere resultaten! Dat geldt ook in de Raad. Er is sinds afgelopen zomer een brede zakencoalitie. Samen willen we in de komende anderhalf jaar een aantal moeilijke beslissingen nemen. Dat is vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Met resultaten de finish halen. Vooruit met Twenterand’. Daarvoor gaat het college en de raad de
komende tijd aan de slag met een kerntakendiscussie: Die kerntakendiscussie gaat over de uitdagingen waar we voor worden gesteld en vervolgens de vraag kan de gemeente dat met minder geld wel alleen blijven doen of moeten we het vaker gezamenlijk doen met bedrijven of vrijwilligers. Daarin hebben we ook onze visie op de samenwerking met
andere gemeenten vastgelegd. De focus ligt daarin uiteraard op de WT4-samenwerking. Voor wie de term niet kent: WT4 staat voor de 4 samenwerkende gemeenten in West-Twente, te weten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand. Met elkaar proberen we de kosten te besparen, de kwetsbaarheid te verminderen en last but not least: de kwaliteit te verbeteren. Op een aantal gebieden hebben we al flinke stappen met elkaar gezet, zoals met de gezamenlijke inkoop en de personeelsadministratie. Dat lukt alleen als je lef hebt én durf toont. Kern overschrijdend denken, met altijd het belang van u, de inwoner van Twenterand, voorop. Dat moet je durven, daar moet je vertrouwen in hebben. Want alleen dan geloof je in eigen kunnen en kun je iets voor de ander betekenen en kan de ander iets voor jou betekenen.

Binding krijgt gestalte door mensen. Mensen zoals u en ik, kinderen, volwassenen: samen zijn wij de samenleving en allemaal zelf verantwoordelijk voor onze daden en woorden. Dat betekent ook elkaar aanspreken. Dat betekent ook moed verzamelen en het opnemen voor de jongen of het meisje dat gepest wordt. Op straat, in het echte leven, maar ook op het internet. Dat betekent zeker niet dat we elkaar maar moeten laten dobberen, ieder voor zich. In de huidige economie en samenleving die steeds meer individualiseert is het juist van groot belang dat we naar elkaar om blijven zien, elkaar vast houden indien het even tegenzit. Noaberschap is waar we hier in Twente sterk in zijn en ik hecht eraan een ieder hiertoe op te roepen dat we dit ook in de praktijk blijven brengen. Dit geldt voor ons allemaal van bestuurder tot politieagent; van bankier tot bouwvakker en van leraar tot scholier. Mensen, inwoners van Twenterand, aandacht voor elkaar is broodnodig, want alleen samen helpen we Twenterand vooruit.

Een samenbindend Twenterand dat is mijn voornemen en mijn wens voor u in 2013. Dank u wel.

2 REACTIES

  1. Citaat: Alle huishoudens worden op het glasvezelnet aangesloten. Einde citaat. Hier slaat onze burgervader de plank mis. Niet alleen het buitengebied wordt (voorlopig) niet aangesloten, maar ook huishoudens binnen de bebouwde kom waar het voor Cogas niet rendabel is om een aansluiting te realiseren, blijven verstoken van glasvezel….helaas.

  2. gerald ik weet niet waar je in de bouw woont maar hier word wel het glasvezel aangesloten het oude haarhuus had nog jaren mee gekund er zijn zelfs woningen die ouder zijn en aan vervanging toe zijn maar nee daar word niks mee gedaan het geld van het nieuwe haarhuus hadden jullie beter in het zwembad kunnen steken hadden de kinderen ook nog iets gehad maar ja eens worden het zal wel niet wat de n36 betreft daar moet gewoon strakker gecontroleerd worden sommigen rijden daar gewoon zo hard dat het bijna niet te meten is ik rijd er elke dag dus weet waar ik het over heb crisis is er idd ook vroeger natuurlijk maar deze crisis komen we echt niet meer te boven dit is nog maar het begin

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier