Nieuw zwembad toch niet aan de noordkant van Vriezenveen?

0
580

Uiteindelijke doel: multifunctioneel sportcomplex
Op korte termijn: semipermanente sporthal in Vriezenveen

Een multifunctioneel sportcomplex in Vriezenveen, dat is het uiteindelijk doel van het college van burgemeester en wethouders waar het gaat om de binnensport. Het college heeft uitgangspunten vastgesteld voor een nader onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n multifunctioneel sportcomplex, waar het zwembad deel van uitmaakt. Totdat duidelijk is of een dergelijk complex haalbaar is, kiest het college voor een semipermanente sporthal met drie zaaldelen voor een periode van vijf jaar in Vriezenveen.

Het collegebesluit wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd die daar het laatste woord in heeft.

Samenhang in sport
In het bestuursakkoord is uitdrukkelijk gekeken naar de samenhang tussen een zwembadvoorziening en de binnensport, want multifunctionaliteit kan leiden tot kostenbesparingen. Daarom stelt het college aan de raad voor om een onderzoek te doen naar dat centrum met het zwembad als belangrijk onderdeel hiervan. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor participatie van bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk en exploitatie door andere (private) partijen. Dit kan de haalbaarheid van een sportcomplex met een 3-badenconcept wellicht positief beinvloeden.

Introductie scheiding

Sporthal
Het ‘Behoeftenonderzoek binnensportaccommodaties’, toont aan dat de binnensportverenigingen in Vriezenveen op korte termijn behoefte hebben aan meer zaalcapaciteit. Dat heeft enerzijds te maken met de ambities van een aantal Vriezenveense sportverenigingen en anderzijds met de beschikbare accommodaties. Hoe zoiets zich op lange termijn ontwikkelt is voor Twenterand moeilijk te voorspellen. In tegenstelling tot de landelijke trends groeien hier de ledenaantallen van sportverenigingen. Als tijdelijke oplossing heeft een semipermanente sporthal de voorkeur van de sportverenigingen en met drie zaaldelen wordt in de behoefte voorzien. Mogelijke locaties zijn het terrein van Amicitia of van de sporthal De Stamper.

Samen
Bij het onderzoek naar de knelpunten in de binnensport zijn het sportplatform en de sportverenigingen nauw betrokken. Het oplossen maakt deel uit van het bestuursakkoord 2014 – 2018. Hierin wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de verenigingen, die cruciaal is.

3 maart staat dit onderwerp geagendeerd voor de raadsdebatten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier