Nieuw debat stallen

0
643

Twenterand-Bezwaar VROM? tegen behandeling door Provinciale Staten.D
De indieners van het burgerinitiatief dat zich keert tegen de komst van grote varkensstallen in zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden (logs) hebben bij Provinciale Staten van Overijssel bezwaar aangetekend tegen de behandeling van het onderwerp in de afgelopen maanden door Gedeputeerde Staten. De stichting VROM? vraagt de statenleden de dialoog met haar over de aanpassing van een aantal logs, daar waar de kleinschaligheid van het open landschap in gevaar dreigt te komen, te heropenen. VROM?, de stichting die het burgerinitiatief indiende, stelt in een brief aan Provinciale Staten dat de wijze van behandeling en communicatie met de initiatiefnemers niet strookt met de intentie van het fenomeen burgerinitiatief. Dat beoogt de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. De provinciale politiek besliste in juni dat het reconstructieplan niet zal worden herzien. VROM? beklaagt zich er nu over dat Gedeputeerde Staten het onderwerp slechts in algemene zin heeft behandeld aan de hand van een eigen advies. VROM? daarentegen had gevraagd de reconstructie te herzien om voor een aantal logs noodzaak, plaats en omvang van de mogelijkheid tot groei van intensieve veehouderij opnieuw te beoordelen. (Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier