Nieuw bestemmingsplan buitengebied ter inzage

0
628

De gemeente Twenterand werkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Ter voorbereiding op dit bestemmingsplan is in december 2013 de ‘Nota Platteland’ vastgesteld. Omdat in het buitengebied veel verschillende belangen gelden worden voor alle bestemmingen in het plan nieuwe regels voor bijvoorbeeld bouw- en gebruiksactiviteiten vastgelegd. “We doen een beroep op alle inwoners en bedrijven in het buitengebied om voor het eigen perceel te beoordelen of de bestemming op de plankaart correct in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is opgenomen,” zegt wethouder Engberts. “Daarnaast willen we weten of de bijbehorende voorschriften voor die bestemming kloppen. Op basis van deze gegevens kunnen we dan een nauwkeurig en gedetailleerd bestemmingsplan Buitengebied vaststellen.”

Na de inspraakperiode krijgen de agrarische bedrijven nog een aparte brief waarin hen wordt gevraagd om gegevens aan te leveren.

Introductie scheiding

‘Conserverend’
Belangrijke voorwaarde voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is dat het ‘conserverend’ van karakter is. Dit houdt in dat er ruimte is voor het verder ontwikkelen van bestaande functies. Daarnaast kunnen nieuwe initiatieven van beperkte omvang toegevoegd worden. Er zijn dus geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk. “Maar we zoeken dus naar een balans tussen de maximale ontwikkelruimte en het behoud van ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit,” aldus Engberts. In het buitengebied van Twenterand is vooral ruimte voor agrarische bedrijven, recreatie en natuur. Dit betekent dat niet agrarische bedrijven bij voorkeur op de bedrijventerreinen gevestigd zijn en dat wonen primair in de kernen hoort.

 

Uitbreiding veehouderijen
Zoals in de Nota Platteland is beschreven was er onzekerheid over de mogelijkheid voor uitbreiding van veehouderijen. Dit vanwege de stikstofdepositie die geldt op de zogeheten Natura-2000 gebieden. Er is berekend dat een uitbreiding van het feitelijk aantal dieren dat nu gehouden wordt naar het vergunde aantal dierplaatsen, leidt tot een aanzienlijke toename van de stikstofdepositie. Daarnaast is bekend dat de Natura-2000 gebieden in de omgeving van het plangebied nu al kampen met een overbelasting aan stikstof. Daarom kan een plan alleen worden vastgesteld als vaststaat dat iedere toename van stikstofdepositie wordt voorkomen. Om een negatief effect op de Natura-2000 gebieden uit te sluiten worden in dit plan de mogelijkheden van veehouderijen beperkt tot de bestaande stikstofdepositie.

Als veehouderijen in dierenaantallen willen uitbreiden, is dit via individuele planherzieningen mogelijk. Veehouderijen moeten dan zelf aantonen dat de uitbreiding geen toename van stikstofdepositie op de Natura-2000 gebieden tot gevolg heeft. Daarnaast moet er uiteraard aan alle geldende wet- en regelgeving worden voldaan.

Inloop
Het bestemmingsplan ligt van 15 januari tot en met 11 februari 2016 tijdens openingstijden van het gemeentehuis in de hal ter inzage. Ook is er dan iemand aanwezig om vragen te beantwoorden of eventueel uitleg te geven.
Op 19 en 21 januari 2016 organiseert de gemeente een inloop in zaal Harwig, Ommerweg 1 in Den Ham. Deze inloop wordt gehouden van 14.00 uur tot 19.00 uur. Ook daar zijn de stukken in te zien en zijn medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

Persoonlijk bericht
Ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeente een inventarisatie gehouden. Vorig jaar zijn betrokkenen geïnformeerd over de resultaten hiervan. Hierop zijn 84 reacties binnengekomen waarvan sommige geleid hebben tot wijzigingen in het plan. Daarnaast zijn er zeven reacties binnengekomen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze hebben geleid tot een wijziging in de onderzoeksopzet van het plan MER. Degenen die een reactie hebben ingediend ontvangen hierover persoonlijk bericht. Overigens hebben alle adressen in het buitengebied een brief ontvangen met de informatie over het bestemmingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier