Nieuw beleid voor aanvullende woningbouw op open groene plekken

0
889

logo_gemeente_twenterand
Een van de actiepunten in het collegeprogramma voor de periode 2006 – 2010 is dat nieuw beleid ontwikkeld wordt voor aanvullende woningbouw op open groene plekken.

Naast de ontwikkeling van woningbouw in de uitbreidingsplannen bij de verschillende dorpen bestaat de behoefte om op open plekken aanvullende woningbouw tot stand te brengen. Regelmatig wordt verzocht om op een open plek een woning te bouwen. Het college wil hieraan medewerking verlenen en heeft daarvoor spelregels opgesteld. De beleidsnotitie ‘Bouwen op open groene plekken` geeft tezamen met de beleidsnotitie ‘Inbreidingslocaties` de kaders aan voor aanvullende woningbouw in de bebouwde kommen van de dorpen Den Ham, Vroomshoop, Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk. De beleidsnotitie ‘Bouwen op open groene plekken` heeft niet als doel om alle open plekken in beeld te brengen, waarop woningbouw mogelijk zou zijn. De beleidsnotitie ‘bouwen op open groene plekken` is een toetsingskader voor verzoeken, die worden ingediend voor woningbouw op open groene plekken.

Ter inzage
Het ontwerp van deze beleidsnotitie ligt met ingang van vrijdag 29 februari in het gemeentehuis ter inzage. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunnen reacties ingestuurd worden. De beleidsnotitie wordt tezamen met de eventueel ingekomen reacties voorgelegd aan de raad. De raad stelt uiteindelijk de beleidsnotitie vast.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier