Megastallen in Ommen niet mogelijk!!!

1
932

Ommen/Twenterand – Donderdag 4 september was de publieke tribune van de raadszaal van de gemeente Ommen tot de laatste plaats toe bezet. Gespannen volgden de toegestroomde burgers het debat over de logvisie m.b.t. de landbouwontwikkelingsgebieden. Deze logvisie heeft voor maandenlange onrust gezorgd in de gemeente; er zijn informatie avonden in de diverse kernen nabij de logs geweest, vele zienswijzen (bezwaarschriften) zijn door de burgers ingediend, tijdens diverse vergaderingen en bijeenkomsten werd veelvuldig van het inspreekrecht gebruik gemaakt. De aangevoerde bezwaren zag men echter niet terug in de definitieve logvisie. Het leek erop dat het college van B&W zich niets aantrok van de bezwaren van de burgers. Donderdag 4 september kwam de raad bijeen om een besluit te nemen over de visie. Al snel werd duidelijk dat er raadsbreed op allerlei onderdelen grote bezwaren tegen de voorgestelde visie waren. Veel raadsleden vonden de mogelijke komst van meerdere en grote intensieve veehouderijbedrijven zeer nadelig voor de reputatie van de recreatiegemeente Ommen. Ook waren ze van mening dat er te weinig rekening is gehouden met de belangen van burgers in en rondom de LOG`s.

Het speerpunt was, zo bleek al snel, de in de logvisie vastgestelde afstand van 100 m. tussen nieuwvestigingen tot burgerwoningen en andere bedrijven die in acht genomen zou moeten worden.
De VVD kwam als eerste met een amendement, waarin werd gesteld dat deze afstand opgerekt zou moeten worden tot 500 m. LPO en D66 waren van mening dat de afstand op 1000 m. gesteld zou moeten worden. Het CDA kwam na een schorsing van de vergadering met een amendement, dat niet door de gehele CDA fractie ondersteund werd, waarin een afstand van 250 m. werd genoemd. Wethouder Beugelink slaagde er niet in de raadsleden ervan te overtuigen dat de gestelde 100 m. een weloverwogen keuze was geweest. Zelfs zijn opmerking dat een afstand van 1000 m. en zelfs 500 m. “contrair (tegenwerkend) met de reconstructiewet” zou zijn, maakte niet voldoende indruk.
Na een drietal schorsingen ging de raad uiteindelijk over tot stemming. Het amendement van de VVD werd met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden twee CDA`ers, VVD, LPO, PVDA en D66, tegen stemden de CU en 3 CDA`ers.
De logvisie werd aangenomen met de wijziging dat de afstand tussen nieuwvestiging tot andere bebouwing minimaal 500 m. moet zijn.
D66 maakte tot slot nog de opmerking dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan nog goed gekeken zal moeten worden naar nader te stellen eisen aan bouwblokken om te zorgen dat ook op bestaande agrarische bedrijven in de toekomst geen megastallen kunnen ontstaan.

Op de publieke tribune was een collectieve zucht van opluchting te horen, deze wijziging heeft tot gevolg dat in de logs rond Ommen geen ruimte is voor nieuwvestiging van megastallen.

Ook de stichting VROM? die in de regio als belangenbehartiger van omwonenden van een log optreedt, kan zich vinden in de uitkomst van de vergadering. Dit is nogmaals een signaal naar de provincie dat de gemeente Twenterand de juiste keuze heeft gemaakt, het genomen raadsbesluit van Ommen ondersteunt de Twenterandse gedachte en het is een steun in de rug voor andere gemeentes, die met hetzelfde probleem worstelen. Ommen en Twenterand laten zien dat ze voor haar burgers op willen komen.

“Gemeenten beslissen zelf…!”?

Gedeputeerde Piet Jansen (CDA) van de Provincie Overijssel heeft dit de afgelopen tijd vele malen geroepen als het ging over de landbouwontwikkelingsgebieden. Ook vanuit de landelijke politiek kwamen dezelfde geluiden, tweede Kamerleden benadrukten dat “de gemeenten aan zet zijn”. Tijdens de vele vergaderingen van Provinciale Staten die aan dit onderwerp besteed werden, kwam deze uitspraak keer op keer naar voren. Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief over de landbouwontwikkelingsgebieden dat door de stichting VROM? werd ingediend, werd dit argument ook vele malen door de gedeputeerde aangehaald. Volgens Piet Jansen zijn de gemeenten heel goed in staat om te beslissen wat ze wel en wat niet binnen hun gemeente grenzen willen toestaan. De gemeente Twenterand heeft zich deze uitspraak aangetrokken en de beslissing genomen om LOG Fortwijk om te zetten in verwevingsgebied. Nu blijkt echter dat Piet Jansen het zo niet heeft bedoeld. De gemeente Twenterand is teruggefloten; het omzetten van een LOG naar verwevingsgebied wordt door de Provincie niet zondermeer geaccepteerd.
Piet Jansen benadrukte het belang van consistent beleid, het reconstructieplan is destijds door de gemeenten in Overijssel ondertekend, een eenmaal genomen besluit kan men niet zomaar terugdraaien. Dat vindt de gemeente Twenterand ook en kan dezelfde consistentie aanhouden. De provincie Overijssel is niet bereid het reconstructieplan aan te passen. Het reconstructieplan is echter tussentijds wel aangepast toen bleek dat o.a. in de gemeente Wierden een aantal landbouwbedrijven net buiten een log zou vallen. Op verzoek van betreffende ondernemers zijn toen de grenzen aangepast.
Ook wethouder Beugelink van de gemeente Ommen liet zich op de raadsvergadering ontvallen dat het log bij de Maanweg i.v.m. Natura 2000 niet kan, en daarom herzien zou moeten worden. Wijzigingen in het reconstructieplan zijn dus wel degelijk mogelijk, maar de gemeenten mogen blijkbaar alleen beslissingen nemen die de goedkeuring van de Provincie
(of van gedeputeerde Piet Jansen) hebben. Het baas zijn in eigen gemeente heeft volgens de provincie dus zo z`n beperkingen. De gemeente Twenterand heeft zich niet bij de uitspraak van de provincie neergelegd en zal met aanvullende middelen en argumenten er alles aan doen om het genomen raadsbesluit uit te voeren.
De stichting VROM? is van mening dat de ontwikkelingen een goede kieswijzer zijn voor de komende waterschapsverkiezingen.

 

 

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier