Meer recreatie aan de Paterswal

0
1024

v

VRIEZENVEEN – Vooral aan de westkant van de Engbertsdijksvenen zal de komende jaren veel gebeuren om de recreatie te bevorderen. Het Veenmuseum moet een informatiecentrum worden, er komen fiets- en wandelpaden en een nieuw tracé voor een treintje door een deel van het gebied. Verder is het de bedoeling dat de komende tien jaar 220 hectare grond, met name rond het Veenschap, van boeren wordt gekocht als nieuw natuurgebied. In het kader van de ontwikkeling van het landelijk gebied komt daarvoor van rijk, provincie en gemeente Twenterand circa tien miljoen beschikbaar. Albert Engels ziet het helemaal zitten met de ontwikkelingen in het gebied. Hij is onafhankelijk voorzitter van de Gebruikersgroep Engbertsdijksvenen waarin veel organisaties en instellingen vertegenwoordigd zijn. Onder meer Staatsbosbeheer, Plaatselijk Belang De Pollen, de Wildbeheerseenheid en de LTO. In de groep is overeenstemming bereikt over de recreatienota voor de Engbertsdijksvenen. Uitgangspunt daarbij is dat het gebied van grote recreatieve waarde is. Naar schatting van Staatsbosbeheer komen er jaarlijks 60.000 mensen. De recreatienota kan gezien worden als een soort tegenhanger van het dammenproject dat vorig jaar is afgesloten. Met dat miljoenenproject is de 22 hectare grote hoogveenkern veilig gesteld. De dammen, bekleed met leem, houden het water in de hoogveenkern vast en daardoor kan het veen zich verder ontwikkelen. Maar de hoogveenkern is zo kwetsbaar dat daarin geen recreanten toegelaten kunnen worden. Daarom zal de recreatie zich aan de randen moeten afspelen, met name aan de westkant langs de Paterswal. Het Veenmuseum wordt daarom uitgebouwd tot een groot informatiecentrum over flora en fauna van het veen. De uitbreiding zal zes ton kosten. Twenterand neemt daarvan 250.000 euro voor haar rekening; de provincie en Staatsbosbeheer samen 350.000 euro. Als het zover is, zal – aldus Engels – de boerderij van Staatsbosbeheer aan de Kloosterhaarse kant van het veen zijn functie als kleinschalig informatiepunt verliezen. Staatsbosbeheer trekt dan in het nieuwe centrum. De eerste aanzet die het toekomstige informatiecentrum tot het `recreatieve hart` van de Engbertsdijksvenen moet maken, is er al. Ter hoogte van het Veenmuseum is aan de Paterswal een soort kunstwerk van keien en staal gemaakt dat aangeeft dat dit een TOP is (Toeristische Opstap Plaats). Alleen het bord met daarop gegevens over het gebied moet nog worden aangebracht. Vanaf de TOP moeten straks de fiets- en wandelroutes (onder meer tussen Hofmansweg en Hazenpad) naar het omliggende veengebied leiden. De kleine parkeerplaats bij het Veenmuseum zal tot een capaciteit van circa 100 auto`s worden uitgebreid. Over het terrein van het Veenmuseum leidt nu een tracé van circa 500 meter langs een paar plaggenhutten, een boerderijtje en een winkel/café van een veenbaas. Engels hoopt dat het ervan komt dat er aan de andere kant van de Paterswal een tracé wordt aangelegd van drie tot vijf kilometer voor een treintje. Totdat aan het dammenproject rond de hoogveenkern werd gewerkt, liep daar – vanaf de boerderij van Staatsbosbeheer de hoogveenkern in – een treintje. Het spoorlijntje is nu weg. Staatsbosbeheer had voor het treintje een milieuvergunning voor 25 ritten per jaar. Voorwaarde voor een nieuw tracé bij de Paterswal zal zijn, aldus Engels, dat er een milieuvergunning komt voor meer dan 25 ritten per jaar. “Want met 25 ritten per jaar is zo`n lijntje niet lonend. We moeten dus een ruimere milieuvergunning hebben”, aldus Engels. Aan de oostkant van de Paterswal zou een stationnetje moeten komen. Bovendien moet er een brug worden gebouwd die het treintje over het Geesterens Stroomkanaal zal leiden. De Gebruikersgroep stelt zich voor dat er langs de Paterswal nog andere recreatieve voorzieningen komen in bedrijfsgebouwen die vrijkomen van agrarische bestemming. Te denken valt volgens Engels aan een pannenkoekenhuis of een kleinschalige camping. In het hele pakket voor de recreatieve voorzieningen zal het ook nodig zijn om de verkeerssnelheid op de Paterswal te remmen. De lange, kaarsrechte weg nodigt uit tot (veel) te hard rijden, en daar zal zeker wat aan gedaan moeten worden, aldus Engels. Uitbreiding van het natuurgebied zal er de komende tien jaar zeker komen, aldus de voorzitter van de Gebruikersgroep Engbertsdijksvenen. Er zullen de komende jaren zeker boeren vertrekken, en van de agrarische grond kan natuurterrein worden gemaakt. Dat lijkt Engels ook een goede ontwikkeling, want met name de hoogveenkern is erg kwestbaar, en dus zeer gevoelig voor ammoniakuitstoot. >>PLannen: fiets- en wandelpaden, tracé voor een treintje vanaf de Paterswal, ombouw van Veenmusem tot informatiecentrum voor flora en fauna in het veen.
(Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier