Medisch coordinator G.P Nillessen genegeerd??

10
1337

nillessen.jpgMedisch coördinator G.P Nillessen  heeft onderstaande brief naar de raad gestuurd voor de vergadering 5 februari jl.
Tot nu toe heeft alleen Gemeente Belangen Twenterand gereageerd.
Nillessen vraagt zich af of de gemeenteraad hem wel serieus neemt en twijfelt nu wat te doen.

Het gevoel dat de pijlen meer op het activiteiten centrum in Vroomshoop zijn gericht wordt als maar sterker. Zeker omdat de gemeente niet mee wil werken om het medisch gedeelte uit te breiden ten gunste van de onkosten.
Of moeten de drie nieuwe kandidaten naar het nieuwe centrum worden geloodst, om daar de explotatiekosten rond te krijgen???

Introductie scheiding

Aan de leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders.
Postbus 677670 AB Vriezenveen

Westerhaar, 1februari 2012
Betreft: besluit m.b.t Kulturhus De Klaampe

Geachte dames en heren,
Als medisch coördinator en als commissaris van de Raad van Commissarissen van het Kulturhus de Klaampe, gesteund door de volledige Raad van Commissarissen wil ik graag een aantal punten onder de aandacht brengen alvorens u gaat beslissen in de raadsvergadering van 5 februari 2013.

In de voorbereiding destijds is aan mij gevraagd een goed inhoudelijk medisch deel op te zetten om de gezondheid te verbeteren, om de voorzieningen toegankelijk te maken voor alle inwoners van de kern Westerhaar met als extra opdracht een centrum te creëren voor onderzoek en diagnostiek ten behoeve van alle inwoners van de gemeente Twenterand.

Door het toevoegen van dit unieke medisch deel kon ook de maximale provinciale subsidie ontvangen worden te weten 750.000,- euro en een provinciale subsidie van 50.000,- euro voor inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.

Na aftrek van de kosten draagt het medisch deel ongeveer 80.000,- euro netto per jaar bij aan de exploitatie van het Kulturhus. Dit wordt bijgepast bij de verliesgevende onderdelen, te weten de horeca en de sporthal.

De winst van het medisch deel drukt de kosten die de gemeente per jaar bijpast naar een lager niveau dan was voorspeld gezien het aanwezig zijn van de risico paragraaf in het beheersdocument zoals destijds door de gemeenteraad vastgesteld. Het hebben van zo een unieke voorziening binnen de gemeentegrenzen kost nu eenmaal geld maar minder dan gedacht. Hoe moeilijk het is om tot een tekort van 80.000,- op jaarbasis bespreekbaar is.

U zult begrijpen, dat mij enorm gestoord heeft de discussie tot op heden, die vooral in het teken staan van financiën, waarbij niemand in staat is gebleken met een goed vergelijkbaar onderzoek te komen en u moet kiezen uit opties die onvoldoende zijn doorgerekend, denk maar aan de open einde berekening van de ambtelijke ondersteuning.

Door al deze misère moet ik ook constateren dat de zo noodzakelijke uitbreiding van het medisch deel onverantwoorde vertraging oploopt met gemiste inkomsten, terwijl daar toch unieke kansen liggen.

U zult begrijpen dat ik na al deze inspanningen om dit centrum te realiseren en vervolgens te constateren hoe er toch schade wordt toegebracht door zeer trage besluitvorming, gebaseerd op niet goed doorgerekende varianten, ik wel voorwaarden wil bespreken alvorens me te gaan inzetten voor een voortzetting die afbreuk doet aan het medische doel om iedereen in deze gemeente in staat te stellen goede diagnostische faciliteiten uit de eerste en tweede lijn te bezoeken.

Dit kan alleen via het door de Raad van Commissarissen voorgestelde scenario omdat het, nagenoeg, volledig ontslaan van het voltallige personeel en desastreuze invloed zal hebben op de verdere ontwikkeling van dit unieke centrum.

Ik ben zoals altijd bereid een en ander weer uit te leggen, dan liefst op een professionelere manier dan een 5 minuten inspraakronde of een bijeenkomst waarvoor de meeste politieke partijen hadden afgezegd, behalve de GBT, de PvdA en de SGP.

Hopende dat dit een nieuwe richting in het besluitvormende traject zal geven, teken ik met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
G.P. Nillessen.

ccf09022013-0000.jpg

ccf09022013-00002.jpg

10 REACTIES

  1. Ik heb op vrijdagavond 1 februari persoonlijk met de heer Nillissen gesproken en het o.a. ook even over deze brief gehad. Ik heb hem zeer nadrukkelijk gevraagd betrokken te blijven bij Kulturhus De Klaampe, ook als de raad op 5 februari zou kiezen voor scenario 2. De suggestie dat alleen Gemeente Belangen Twenterand heeft gereageerd is dus niet correct. Er zijn meer partijen die het beste voor hebben met De Klaampe.

  2. Een arts zal niet liegen over welke partijen hem serieus nemen of welke niet. Ook het contact van 1 februari staat in geen verhouding tot op wat er heden had moeten gebeuren wat betreft communicatie. Hopelijk beseft de gemeenteraad dat er inmiddels sterke twijfels zijn ontstaan over de daadkracht, besluitvorming en professionaliteit in het kader van dergelijke begrotingen, berekeningen en exploitatie. Luister nu alstublieft goed naar de ervaringsdeskundigen en de mensen die wél met passie en toewijding rekenen om mogelijkheden te zien, en kom vervolgens SAMEN tot een wijs besluit in het belang van de inwoners van Twenterand. Dat is namelijk uw missie als gemeenteraad, en dat is wat u is toevertrouwd door de inwoners. Sta hier dan ook voor en luister. Het is soms moeilijk om na al de kritische feedback objectief te blijven, maar daar bent u met elkaar een gemeenteraad voor.

  3. Ik vraag mij af wat waarheid is: De gemeenteraad is er voor de burger of de burger is er voor de gemeenteraad!! Momenteel twijfel ik aan de goede volgorde.

  4. Welek partijen hebben het dan het beste voor met de klaampe en met westerhaar?? Ik kan me er namelijk geen een voorstellen, De gemeenteraad zit er voor vriezenveen en voor hun eigen hachje en wij als westerhaar worden gewoon voor schut gezet.
    Ik ben trots met mijn stem op het GBT!!!
    Die willen ons tenminste nog horen!!

  5. Als je de raads- en commissie vergaderingen van de laatste tijd bekijkt is het een scjinheilige vertoning en geen eerlijke politiek. In de gemeente Twenterand is het het laatste jaar een tegen allen. Waar GBT voor is, zijn de andere partijen op tegen. Het lijkt mij verstandig dat de GBT voor sluiting van De Plump is en voor afbraak van Culturhus De Klaampe is, als de andere partijene dan consequent zijn zijn die voor open houden van De Plump en voor uitbreibing van de Klaampe. Heren en damen Politicie van Twenterand maak er geen rancune van maar neem beslissingen op eerlijke afgewogen beslissingen.

  6. je leest in de krant dat er in overijssel vooral veel kinderen met overgewicht zijn en nu juist doet de gemeente ons zwembad en de sporthal dicht dat kun je als gemeenteraad toch niet maken en de kosten van de klaampe kunnen drachties om laag maar dan moet de gemeenteraad eens in gesrek met de deskundigen met doker nilissen laat hem het eens uitleggen wat voor voordelen er op de kosten kan worden bespaard hij heeft en nog steeds heel veel gedaan voor ons dorp ga met hem in gesprek en luister een een keer naar een deskundich en een voor uit zied deskundich man hg herman wessels.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier