LOG Fortwijk: Geen nieuwe intensieve veehouderij

0
846

logo_gemeente_twenterand_182
College Twenterand gaat voor open karakter gebied
Geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven in Fortwijk. Dat is de essentie van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni jl. Het college geeft met dit besluit gehoor aan de motie van de gemeenteraad (november 2007). Hierin vraagt de raad het college om alle ruimtelijke ordeningsinstrumenten in te zetten om de vestiging van nieuwe grootschalige bedrijven te voorkomen. “Met dit besluit willen wij als college het open karakter van ons gebied waarborgen voor onze inwoners,” aldus verantwoordelijk wethouder Becker.

Een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied, dat in november 2006 door diezelfde gemeenteraad is vastgesteld, is het gevolg. Het collegebesluit geeft bestaande intensieve veehouderijbedrijven ruimte om uit te kunnen breiden, maar nieuwe vestigingen van bijvoorbeeld varkens- en kippenbedrijven in Fortwijk zijn met dit besluit niet mogelijk.

Locaties
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn drie locaties aangeduid als ‘Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)`: Weitemanslanden, Daarlerveen en Fortwijk. Voor Fortwijk wordt de aanduiding ‘LOG` gewijzigd in ‘Verwevingsgebied`, wat betekent dat er geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven bij mogen. Inmiddels zijn in Fortwijk twee intensieve veehouderijbedrijven gevestigd. Becker daarover: “Prima, maar wel voldoende voor dat gebied.” Weitemanslanden houdt de aanduiding ‘LOG`, maar ook daar zijn uitsluitend ontwikkelingen mogelijk op bestaande agrarische locaties, vanwege de kleinschaligheid en de vele bestaande agrarische bouwpercelen. Daarlerveen blijft ook een LOG, maar ook zonder nieuwe vestigingen van intensieve veehouderijbedrijven. Dat kan ook alleen op de bestaande agrarische locaties. Daarlerveen zit wat dat betreft met een ontoereikende infrastructuur. “De ontsluiting van het gebied zou via twee bebouwde kommen gerealiseerd moeten worden en dat betekent een toenemende verkeersdruk en daarmee een aanslag op de verkeersveiligheid. Dat zien wij niet zitten”, zo zegt Becker.

Provincie
Het collegebesluit is een wijziging op het provinciaal Reconstructieplan. Reden te meer voor het college om het gesprek aan te gaan met de provincie. In dat gesprek wil het college de provincie overtuigen van haar standpunt.

Vervolg
Waarschijnlijk komt dit besluit op 10 juni op de agenda voor de raadsdebatten. Bovendien wordt er een gesprek gepland tussen de gemeente Twenterand en de Provincie Overijssel. Uiteindelijk komt het op de raadsagenda van 24 juni, waarin de gemeenteraad haar uiteindelijke besluit zal nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier