“Landbouw Ontwikkelings Gebieden”

0
1403

Wij hebben van actiegroep ”Wij zijn niet gediend van varkensflats” deze brief ontvangen.Wij plaatsen deze omdat het volgens hen ook belangrijk is voor Wessterhaar Vriezenveensewijk .

                                 AAN DE INWONERS VAN TWENTERAND

Burgemeester en Wethouders van Twenterand leggen binnenkort het plan “Landbouw Ontwikkelings Gebieden” (LOG) aan de Gemeenteraad voor. Dit plan is een onderdeel van de Reconstructie Buitengebied. Hoewel het de bedoeling was, dat uitsluitend boeren uit de provincie naar een locatie konden, waar uitbreiding van hun bedrijf mogelijk was, hebben vooral intensieve veehouderijen, ook van buiten de provincie, hun oog op de door de Provincie aangewezen LOG’s laten vallen.
 
Op dit moment zijn er aanvragen van een drietal bedrijven om zich aan de Fortwijk te vestigen. Eén bedrijf wil op een locatie 5800 fokzeugen onderbrengen. Met het aantal biggen dat geproduceerd wordt, komt dit neer op een permanente aanwezigheid van 70 000 varkens.
Daarnaast zijn twee bedrijven uit Brabant van plan nieuwe bedrijven te stichten voor 19 000 en 23 000 mestvarkens. Gaan deze plannen door, dan komen er alleen al door deze bedrijven 110 000 varkens bij. Op reeds gevestigde bedrijven aan en in de directe omgeving van de Fortwijk zijn nu al 5000 kalveren. Dankzij de hoge bedragen die de bio”fabrieken” voor landbouwgrond bieden, is het mogelijk dat nog meer bedrijven (meer dan 55 !!!) zich aan de Fortwijk of in omliggende gebieden (Hammerdijk en Tonnendijk) vestigen.

Dat dit soort megabedrijven een ernstige milieubelasting voor met name Vroomshoop, Geerdijk en Westerhaar vormen, zal duidelijk zijn. Denk hierbij aan de varkensfabriek Knorhof ( 19 000 varkens) in de gemeente Buren, die al zoveel problemen t.a.v. stankoverlast heeft veroorzaakt, dat zelfs de gemeente Buren aan het procederen is geslagen echter, tot op heden, zonder resultaat. Bovendien leveren dit soort bedrijven geen lokaal voordeel op, erger
nog, de burger betaalt uiteindelijk mee aan de infrastructuur die voor dit gebied nodig is.
Alleen al de verbreding van de Fortwijk is begroot op € 3 miljoen.

Als Vroomshopers niet gediend zijn van varkensflats (bedrijven van 3 etages) in het agrarische landschap, geen stankoverlast willen en niet zitten te wachten op intensief vrachtverkeer (16 000 eenheden op jaarbasis voor de genoemde bedrijven), is het nu hoog tijd de Gemeente van hun bezorgdheid te laten blijken.
Maak massaal bezwaar door uw handtekening te zetten om aan te geven , dat u het eens bent met de zienswijze zoals die, namens een aantal omwonenden, verwoord is in de brief van mr. Wösten, aan het College van Burgemeester en Wethouders van Twenterand.
Als u de onderstaande strook invult, wordt die maandagavond bij u opgehaald.

Ik ben het oneens met de vestiging van mega bio-bedrijven in het agrarische gebied rondom de Fortwijk in Vroomshoop. Ik onderschrijf de zienswijze (reactie op het Ontwikkelingsplan Landbouwontwikkelingsgebieden Twenterand) van Mr. Wösten aan Burgemeester en Wethouders van Twenterand.

Bijgaand de brief die in Vroomshoop verspreid is.
Ook Westerhaar wordt opgeroepen om in verweer te komen de vestiging van mega-varkensbedrijven.
Gr.
Piet Roskam
Tonnendijk 172
0546-453650 / 06 22461925

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier