Kunstgrasvelden op het Twistveen in Westerhaar-Vriezenveensewijk

0
828

Sportverenigingen zetten zich in voor jongeren
Kunstgrasvelden op ’t Twistveen in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Voetbalvereniging Voorwaarts en korfbalvereniging SDO uit Westerhaar-Vriezenveensewijk gaan zich inzetten voor de begeleiding van risicojongeren. Daaraan gekoppeld is een onderzoek naar de eventuele realisatie van kunstgrasvelden voor voetbal en korfbal op sportpark ’t Twistveen. Sportplatform Twenterand, beide verenigingen en de gemeente Twenterand hebben hiertoe gezamenlijk een plan opgesteld, dat door de provincie Overijssel is goedgekeurd. Die goedkeuring betekent een bijdrage van de provincie van € 134.000,-. André Idzinga, wethouder sport ziet dat het mes aan twee kanten snijdt: “De verenigingen zetten zich in voor de ontwikkeling van jongeren en daardoor wordt hen de mogelijkheid geboden een kunstgrasveld aan te leggen.”

Introductie scheiding

 

Gemeente Twenterand heeft in 2011 een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel ingediend voor het project Sportaccommodaties en Jeugd. De regeling houdt in dat Gedeputeerde Staten subsidie kunnen verlenen aan Overijsselse gemeenten voor de bouw of verbouw van sportaccommodaties. Daar staat tegenover dat de sportvereniging zich vrijwillig inzet voor risico jongeren en daar moet 10% van het subsidiebedrag aan worden besteed. De subsidie bedraagt maximaal € 134.000,- per gemeente. In november 2011 is dit maximale bedrag toegekend aan de gemeente Twenterand.

Privatiseren
In het coalitie akkoord 2010-2014 is het privatiseren van (delen van) sportaccommodaties als speerpunt opgenomen. Met de verenigingen zijn hierover nadere afspraken gemaakt, wat inhoudt dat de kunstgrasvelden geprivatiseerd worden aangelegd. Vanwege het efficiënte gebruik van kunstgrasvelden kan het reguliere groenonderhoud op het sportcomplex aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld. Bovendien is uitbreiding van kleedaccommodaties bij de korfbalvereniging bij realisatie van een kunstgrasveld niet noodzakelijk vanwege de hogere bespelingscapaciteit.

Efficiency
Door het efficiënt inzetten van de provinciale subsidie, de beschikbare (gemeentelijke) financiële middelen en de eigen bijdrage van de verenigingen (20% van de bruto investering), kan de uiteindelijke investeringsbijdrage beperkt blijven tot € 160.000,- voor de realisatie van een kunstgrasvoetbal- en een kunstgraskorfbalveld. Het voorstel van het college, waarbij door wethouder Oordt een minderheidsstandpunt is ingenomen, staat op 24 april geagendeerd voor de gemeenteraad, die er ook nog een besluit over moet nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier