Komt er dan toch geen nieuw binnenbad in Twenterand?

8
660

twenterand.jpgDe opdracht, die de gemeenteraad van Twenterand vorig jaar mei heeft gegeven aan het College van B&W, om zwemmen in Twenterand mogelijk te houden, is gedeeltelijk afgerond. Echter, het andere deel van de opdracht te weten de ontwikkeling van een nieuw binnenbad, blijkt niet mogelijk binnen de gestelde kaders. Tot die constatering komt het college op basis van nader onderzoek.

De gemeenteraad heeft in mei 2013 besloten tot privatisering van De Groene Jager in Den Ham, sluiting van De Plump te Westerhaar, open houden van De Zandstuve (incl. 50 m bassin) in Vroomshoop en tot de nieuwbouw van een 3-baden concept in Vriezenveen Noord. Dit alles voor een maximaal jaarlijks tekort van in totaal € 645.000 (prijspeil 2017). Het college is met deze opdracht aan de slag gegaan.

Afgerond
De eerste drie deelprojecten van de raadsopdracht zijn afgerond. Met Stichting Zwembad De Groene Jager is in juni 2013 een privatiseringsovereenkomst voor De Groene Jager gesloten. Onlangs is ook het recht van opstal notarieel bekrachtigd. Zwembad de Plump in Westerhaar-Vriezenveensewijk is in oktober 2013

Introductie scheiding

gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. De Zandstuve blijft open, als 50 m bassin.

 

Nieuw zwembad
Het locatieonderzoek voor een nieuw te bouwen zwembad aan de noordzijde van Vriezenveen is in volle gang. Voor één van de locaties was planologisch medewerking van de Provincie nodig. Uiteindelijk heeft de provincie besloten hieraan niet mee te werken. Dat heeft tot een vertraging geleid in dit deelproject.
Eind 2013 is gestart met een eerste oriëntatie op de mogelijkheden voor een binnenbad. Andere zwembaden zijn bezocht, er is gesproken met de verschillende zwemverenigingen en er is een adviseur (Synarchis) ingeschakeld. Synarchis is in januari 2014 begonnen met het op maat maken van de exploitatiebegrotingen en investeringsramingen door zo veel als mogelijk gebruik te maken van de lokale gegevens.

De huidige inzichten leiden tot een exploitatietekort van ca. € 940.000 per jaar. Dit hogere bedrag wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere investeringssom, het niet doorvoeren van de indexering, het niet verkleinen van het 50 m bassin van De Zandstuve tot 25 m en door de bijdrage (zelfwerkzaamheid) van de zwemverenigingen. De uitvoering van de opdracht binnen de financiële taakstelling van de gemeenteraad (€ 645.000 per jaar) is daarmee niet realiseerbaar.

8 REACTIES

 1. Precies volgens de opzet van het nog aanwezige college en de afgetreden gemeenteraad coalitie . Zo snel als mogelijk afscheid genomen van de Plump en nu volgt de Zandstuve, wacht maar af!!! Dus GBT blijft op Uw hoede. Want ALLE KERNEN TELLEN.

 2. Precies volgens de opzet van het nog aanwezige college en de afgetreden gemeenteraad coalitie . Zo snel als mogelijk afscheid genomen van de Plump en nu volgt de Zandstuve, wacht maar af!!! Dus GBT blijft op Uw hoede. Want ALLE KERNEN TELLEN.

 3. @ leuker..
  ambtenaren hebben hier niets mee te maken.!
  Het zijn politici, dus mensen waar jij op stemt.
  En verder liegen politici altijd.
  Ook de GBT. Altijd was al duidelijk dat dit onhaalbaar was voor de bezoekersaantallen.
  Iemand uit bv Westerhaar gaat niet naar Den Ham om te zwemmen.

 4. Gemeenteraad wanneer houden jullie op met jokken en gaan jullie eens echt leren rekenen? Ga de komende 4 jaar het goede voorbeeld nemen en eens proberen een sluitende begroting opstellen, die ook nog eens realiseerbaar is. Hou op om je kiezers voor de gek te houden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier