Keuzes noodzakelijk voor toekomst inwoners Twenterand

0
665

twenterand.jpgTwenterand: sluitende begroting 2014, aandacht voor lange termijn

Wethouder Visser is duidelijk in zijn standpunt over de Begroting 2014: “Deze begroting was goed sluitend te krijgen. Onze aandacht gaat uit naar de jaren die erna komen. We zullen met z’n allen fundamentele keuzes moeten maken om de lasten voor de inwoners van Twenterand zo min mogelijk te laten stijgen.”

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft de Begroting 2014 op 1 oktober vastgesteld. Wethouder Visser: “Ik ben trots op die sluitende begroting voor komend jaar, maar heb wel zorgen voor de jaren 2015 – 2017, omdat we daar te maken krijgen met een tekort van zo’n 2 miljoen euro, vooral veroorzaakt door de gevolgen van de rijksbezuinigingen.”

Introductie scheiding

 

Lasten zo laag mogelijk
“Het spreekt voor zich dat wij de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk willen houden,” aldus de wethouder. De OZB wordt in 2014 alleen verhoogd met 2,75% in verband met de inflatie. Samen met de verhoging van de rioolheffing, betekent dat een stijging van de lasten met ongeveer € 14,- per jaar voor mensen met een woning van ca. € 240.000,-. Huishoudens met een huurwoning krijgen te maken met een lastenstijging van ruim € 6,-. Deze laatste groep betaalt namelijk geen OZB. “Het zijn slechts twee voorbeelden van huishoudens die een beeld geven van wat de gevolgen in euro’s kunnen zijn,” aldus Visser.

Blijvend inspannen
De kabinetsbezuinigingen worden ook in Twenterand gevoeld. Er komt minder geld van het rijk naar de gemeente toe en gemeenten moeten meer doen voor minder geld. “We zullen nu dus echt fundamentele keuzes moeten maken en daar heeft ook de gemeenteraad een belangrijke rol in,” aldus wethouder Visser. “Voor de lange termijn is het noodzakelijk een visie te hebben op de veranderende rol van de gemeente in de samenleving en daar moeten de taken op aangepast worden.”

“We hebben inmiddels veel gerealiseerd, dat bleek onder meer uit de recente evaluatie van het coalitieakkoord,” vervolgt de wethouder. “Maar we blijven ons inspannen om ook de werkgelegenheid te stimuleren, door bijvoorbeeld te investeren in een activiteitencentrum, de Brede school Westerhaar, het onderhoud van wegen, maar ook in een nieuw te bouwen zwembad. “We gaan dus door met de ontwikkeling van Twenterand, puur in het belang van onze inwoners. Want stilstand is achteruitgang,” zo sluit Visser af.

Vervolg
De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de Programmabegroting 2014 op 12 november aanstaande. Daaraan voorafgaand wordt op 31 oktober een openbare hoorzitting gehouden. De locatie en het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt gepubliceerd op www.twenterand.nl en in Gemeentecontact.

In Gemeentecontact wordt dit jaar een Begroting in één oogopslag gepresenteerd. Daarin staan wordt de Begroting 2014 op toegankelijke wijze gepresenteerd.

De begroting is te vinden op www.twenterand.nl/politiek en organisatie/jaarstukken/ programmabegroting

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier