Jaarrekening 2017: Twenterand bereikt veel met weinig geld

0
1580

Op dinsdag 19 juni heeft het College van burgemeester en wethouders van Twenterand de jaarrekening 2017 vastgesteld. Inhoudelijk zijn er in het jaar 2017 mooie resultaten geboekt op het gebied van veiligheid, ruimte, aantrekkelijkheid, economie en toerisme en maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid. Allemaal vanuit de veranderende samenleving waarin steeds meer een beroep wordt gedaan op de doe- en denkkracht van de samenleving.

Financieel is de situatie in Twenterand echter moeilijk. Het tekort in het sociaal domein is fors toegenomen. In 2017 is dit nog ten laste van de reserve sociaal domein gebracht, maar voor de komende jaren staat de gemeente voor een stevige opgave deze tekorten in te perken. De jaarrekening 2017 sluit met een negatief saldo van ruim € 370.000,-. Een belangrijke oorzaak hiervan is de scherpe begroting, waarin geen ruimte was voor tegenvallers. Voorgesteld wordt om dit tekort aan te vullen vanuit de Algemene Risico Reserve (ARR). Het saldo van deze reserve komt overigens boven het door de gemeenteraad gestelde maximum. Dit komt doordat de gemeente de aandelen van Vitens heeft verkocht en de opbrengst in deze reserve heeft gestort.

Behaalde resultaten

In 2017 zijn mooie resultaten behaald door de gezamenlijk inzet van gemeente en samenleving. Het aantal woninginbraken is gedaald en de preventieve aanpak op burenruzies heeft geresulteerd in een daling van conflicten. In alle vier de grote kernen zijn verkeersvisies ontwikkeld, waarvan er twee nog moeten worden vastgesteld door de raad. Ook is door de gemeente gestart met wijkgericht werken in het kader van ‘gastheerschap’. Vaste teams onderhouden het groen in een ‘eigen’ wijk. Ook zijn er 351 zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis en –werf. Samen met het Ondernemershuis wordt gewerkt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat en er is ook ingezet op wonen en recreëren. In 2017 is besloten om de combinatiefuncties met drie jaar te verlengen. De zorg voor de inwoners staat centraal en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. In december 2017 is het lokale gezondheidsbeleid vastgesteld. De gemeenteraad heeft in 2017 geld beschikbaar gesteld voor intensivering van de drugsaanpak in 2017 en 2018. Op 11 december 2017 is gestart met de bouw van de Brede School Vroomshoop. In de dienstverlening is het vanaf 2017 mogelijk om digitaal aangifte te doen van overlijden, aanvragen van reisdocumenten en verhuizingen.

De planning is dat de jaarstukken op 3 juli a.s. worden besproken in de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier