Jaarrekening 2014 geeft vertrouwen voor de toekomst

1
460

twenterand.jpgHet financiële jaar 2014 is door de gemeente Twenterand met een klein nadelig saldo afgesloten. Dat blijkt uit de jaarrekening 2014 die op woensdag 17 juni door het College van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Wethouder Scholten van Financiën is desondanks vol vertrouwen en plaatst het resultaat in perspectief: “Het resultaat wordt vooral veroorzaakt door een aantal eenmalige nadelen. Bovendien voert Twenterand al jaren een financieel solide beleid, waardoor er ook geen directe noodzaak lijkt te zijn voor hard ingrijpen. Het jaarverslag 2014 toont inhoudelijke resultaten die er aan bijdragen dat steeds meer mensen actief deelnemen aan de samenleving en dat vind ik mooi om te zien”.

De wethouder vervolgt: “We moeten alert blijven, zeker in financieel moeilijker tijden. Maar het relatief kleine verschil van € 133.000,- (0,14%) ten opzichte van het totale bedrag van de oorspronkelijke begroting, laat tegelijkertijd ook zien dat we voor 2014 scherp hebben begroot. De uitdaging blijft om de financiële huishouding van de gemeente op orde te houden.” Het verschil wordt uit de Algemene risicoreserve gedekt.

Introductie scheiding

 

Concrete resultaten
“Het jaarverslag laat concrete resultaten zien, die bijdragen aan een hogere deelname van mensen aan de samenleving en om die mensen gaat het,” aldus de wethouder. Hij doelt hiermee op een hoge uitstroom van mensen uit verschillende uitkeringssituaties zoals de WWB (Wet Werk en Bijstand), IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte (gewezen) zelfstandigen). Ook zijn het Minimabeleidsplan 2015 – 2018 en het Re-integratieplan 2015 – 2018 vastgesteld.

Om de lokale economie te stimuleren, zijn de stimuleringsregelingen voor de woningmarkt verlengd en is de Beursvloer Twenterand georganiseerd met 111 ‘matches’. De milieustraat is vernieuwd om zo de afvalscheiding en de service voor de inwoners te verbeteren. Ook hebben veel inwoners gebruik gemaakt van het gemeentelijke energieloket om met een premie en/of een gunstige duurzaamheidslening hun woning energiezuiniger te maken. In vergelijking met andere gemeenten in Overijssel verstrekt Twenterand één van de meeste duurzaamheidsleningen.

Decentralisaties
Niet onvermeld mag blijven dat in 2014 veel inzet is gepleegd op de voorbereidingen van de drie decentralisaties van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Hier is veel tijd en energie ingestoken. Het College is van mening dat over het algemeen de invoering van deze taken nu, halverwege 2015, vrij goed verloopt.

Vervolg + meer informatie
Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 worden op dinsdag 30 juni a.s. behandeld door de gemeenteraad. Voor belangstellenden is het jaarverslag en de jaarrekening 2014 op de website van de gemeente Twenterand geplaatst onder het kopje Politiek en Organisatie – Jaarstukken. Ook liggen de jaarrekening en het jaarverslag 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

1 REACTIE

  1. Goed dat de redactie het college aan het woord laat over de resuataten over het jaar 2014. Dit is echter slechts één kant van het verhaal. De politieke partijen geven hun mening over deze jaarrekening op 30 juni a.s. De VVD is in ieder geval wat minder positief over vooral de manier waarop dit resultaat werd behaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier