Inloopspreekuur Gemeentebelangen Twenterand

0
769

 

Westerhaar-Onder het motto ‘Gemeentebelangen Twenterand nog dichter bij de burger!’ startte gisteren de partij een inloopspreekuur. De eerste keer vond plaats in gebouw Trio, Sluiskade ZZ 17/A te Westerhaar. Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Twenterand nodigde iedereen van harte uit om van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken.

Doel van het spreekuur is om nog meer te horen wat er zoal leeft onder de Twenterandse bevolking, kortom de politiek nog dichter bij de burger. De inbreng gebruikt de partij om standpunten in te nemen, gemeentelijke zaken te volgen, bespreekbaar te maken en oplossingen te creëren. De partij is daarnaast nadrukkelijk geïnteresseerd in goede plannen en initiatieven.
Er werden verschillende onderwerpen aangekaart en daaruit is de volgende brief opgesteld voor B en W:


Westerhaar-Vriezenveensewijk, 12 oktober 2007Onderwerp: Inzameling oud papierGeachte voorzitter,Op grond van artikel 40 van het reglement van orde van de Raad van de gemeente Twenterand, stelt de fractie van Gemeentebelangen Twenterand onderstaande vraag aan het college van Burgemeester en Wethouders.Gemeentebelangen Twenterand wil graag antwoord op de volgende vragen:1. Wil het college voor wat betreft het afsluiten van contracten in het kader van de inzameling oud papier opschorten gezien het geplande raadsdebat op 23 oktober 2007?
2. Gaarne willen wij geïnformeerd worden welke componenten ondergebracht zijn in het huishoudelijk afval, waarvoor de burger afvalstoffenheffing betaald?
3. Graag zouden wij een specificatie zien van de baten en lasten voor wat betreft de oud papier inzameling door verenigingen en organisaties ten late van de gemeente?
4. Zijn de oud papier inzamelende verenigingen en organisaties in het bezit van een vergunning of is dit niet vergunningplichtig?
5. Mogen verenigingen en organisaties op eigen terrein zonder vergunning oud papier inzamelen van bedrijven en deze dan verkopen aan een oud papierverwerker, zonder subsidie en bemoeienis van de gemeente?
6. Mochten verenigingen en organisaties toch vergunningplichtig zijn om oud papier van bedrijven in te zamelen. Is het college dan bereid om deze vergunningen eventueel onder voorwaarden te verstrekken?
Wij verzoeken u deze vraag schriftelijk te doen beantwoorden door het College van Burgemeester en Wethouders.Hoogachtend,Fractie Gemeentebelangen Twenterand
Namens deze,
Albert Engels

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier