In een straal van 9 km. een binnen- en buitenbad bereikbaar voor elke kern

0
813

Gemeentebelangen Twenterand (GBT) heeft in het raadsdebat over de zwembaden gepleit voor een centraal gelegen overdekt bad (locatie De Plump in Westerhaar, red.) en het openhouden van de overige twee openluchtbaden De Zandstuve in Vroomshoop en De Groene Jager in Den Ham. GBT is tot wijziging van het verkiezingsstandpunt gekomen door een initiatief van zes Vriezenveense sportverenigingen om te komen tot twee geprivatiseerde sporthallen. Hierdoor kwam het complex De Stamper in Vriezenveen in een geheel ander daglicht te staan.

Het aanvankelijke standpunt van GBT was de vier zwembaden open te houden, waarbij het overdekt bad De Stamper in Vriezenveen geprivatiseerd moest worden. Echter vorige week donderdag presenteerden zes binnen- en buitensportverenigingen uit Vriezenveen (KEV, Peatminers, Amicitia, Vrivo, DOS ’37 en DETO), vertegenwoordigd in de projectgroep Sporthallen Vriezenveen, een zeer gedegen en realistisch plan om in maart 2014 twee geprivatiseerde sporthallen te realiseren.

Introductie scheiding

De verenigingen hebben in de huidige sporthal De Stamper en andere kleine sportzalen een prangend tekort aan zaaluren, zodat het (groeiende) ledenbestand te weinig mogelijkheden geboden kan worden om fatsoenlijk te sporten. Ook het onderwijs kan gebruik maken van de nieuwe sporthallen. Het onderwijs is daarover positief. GBT wil dat het college verder en actief aan de slag gaat met de projectgroep Sporthallen Vriezenveen.

Door de twee nieuwe geprivatiseerde sporthallen loopt sporthal De Stamper binnen enkele jaren leeg. Het complex bestaat dan alleen nog maar uit een eventueel te renoveren zwembad, waardoor het oninteressant wordt voor een private partij. Daarnaast draait de horeca in dit complex op het sportdeel. Mark Paters: “We krijgen een geheel nieuwe situatie. Bovendien past dit perfect binnen de Structuurvisie, want Vriezenveen mag op en rond de locatie van De Stamper uitbreiden met woningbouw. Het is een serieuze zoeklocatie. De grondopbrengsten van dat gebied zijn voor de gemeente.”

Het nieuwe overdekte doelgroepenzwembad moet volgens GBT centraal komen te liggen, een wens van veel inwoners en organisaties die gebruik (willen) maken van dit zwembad. De werkgroep Burgerparticipatie sprak zich al uit voor een overdekt bad elders dan op de huidige locatie De Stamper. Centraal gelegen is de kern Westerhaar en dat kan op de locatie van De Plump (in eigendom van de gemeente). Betekent ook dat inwoners uit elke kern in een straal van 9 kilometer (fietsafstand) het overdekt bad kunnen bereiken. De openluchtbaden De Zandstuve en De Groene Jager kunnen open blijven, waarbij per complex tientallen duizenden euro’s bespaard kan worden door onder andere inzet in het kader van de per 1 januari ingaande Wet werken naar vermogen. Ook participatie van vrijwilligers moet worden gestimuleerd, waar mogelijk via een beheerstichting, leidt dit onherroepelijk tot kostendaling en toename van sociale cohesie.

“De wereld verandert snel. De twee openluchtbaden, met name De Groene Jager, gaan profiteren van toenemende overnachtingen in de zomerperiode. Dat is goed voor het toerisme en recreatie, één van onze speerpunten en die van de gemeente Twenterand. Denk hierbij aan een nieuwe camping in Den Ham met ruim dertig staanplaatsen en de recreatiewoningen aan de Flierdijk bij de Melodyranch, vlakbij De Zandstuve. In de brochures van onze toeristisch gerichte organisaties is het toch een stuk aantrekkelijker om een openluchtbad op fiets- of zelfs loopafstand te kunnen vermelden”, aldus Paters.

Kortom: het voorstel van Gemeentebelangen Twenterand levert een 5x win-situatie op:

1) Een overdekt bad voor onze doelgroepen centraal in de gemeente Twenterand

2) Twee openluchtbaden voor onze inwoners, zwemclubs, recreanten, toeristen en toeristisch gerelateerde organisaties (waaronder horeca, VVV, detailhandel en overnachtingsgelegenheden)

3) Voor elke kern in een straal van 9 kilometer is een overdekt bad en openluchtbad bereikbaar (fietsafstand). Vriezenveen heeft zelfs 4 overdekte baden bereikbaar binnen 9 kilometer.

4) Twee geprivatiseerde sporthallen, waarbij het flinke tekort aan zaaluren bij diverse sportverenigingen wordt opgelost, met als neveneffect toename van onderlinge sociale cohesie

5) Een besparing op de gemeentebegroting van € 400.000,– en gunstige financiële effecten voor de lange termijn, waaronder grondopbrengsten voor woningbouw op huidige locatie De Stamper

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier