Het opknappen van Westerhaar kost vijftig miljoen euro.

0
1062


WESTERHAAR – De woningstichting Vriezenveen en Westerhaar zal 54 procent van de kosten van de de zogeheten fysieke investeringen voor haar rekening nemen. Dat staat in het ontwerp van het Kern Ontwikkelings Plan (KOP) Wester­haar. De andere 46 procent zal door de gemeente opgebracht moeten worden. Dat hebben die twee instanties met elkaar afge­sproken.Dat de corporatie de grootste inves­teerder zal zijn, is niet vreemd. In Westerhaar is namelijk meer dan de helft van de huishoudens huur­der. Dat percentage van 51 procent ligt ver boven het gemeentelijke ge­middelde. In de gemeente Twente­rand heeft namelijk gemiddeld 37 procent van de bevolking een huurhuis. Provinciaal ligt dat per­centage op 41 procent en landelijk is 46 procent van alle huishoudens huurder.
Volgens de prognose zal het inwo­nertal van Westerhaar tot en met 2010 groeien met 119 personen. Na 2010 zal de groei iets stagneren, volgens de statistici. Volgens die prognose zal er in de periode 2004 – 2015 een bevolkingsgroei zijn van 3.8 procent.
„ De demografische ontwikkelin­gen geven aan dat de vergrijzing in Westerhaar zal doorzetten“, staat in de ontwerpnota. „ De groei heeft uitsluitend plaats in de hoge­re leeftijdsgroepen“, is de conclu­sie.
Vandaar dat de woningstichting Vriezenveen enWesterhaar samen met MeulenbeltZorg nieuwe plan­nen heeft voor seniorenhuisves­ting. Verzorgingshuis `t Haarhuus aan de P. M. Hackstraat zal uitein­delijk worden afgebroken en op de plek waar nu nog gemeenschaps­centrum De Klaampe aan de Oran-j­estraat staat, zullen nieuwe wonin­gen voor senioren worden ge­bouwd. De Klaampe zal worden af­gebroken.
De aanleunwoningen die naast het verzorgingshuis aan de P.M. Hackstraat staan, zullen daar niet verdwijnen. De uiteindelijke ver­huizing van de senioren naar de Oranjestraat gebeurt ook om de ouderen meer in de kern van Westerhaar onder te brengen. „ Meer in het hart van de samenle­ving“, verwoordde directeur P. Zuithof van de woningstichting Vriezenveen en Westerhaar de vi­sie.
Volgens de nota is de jeugd wel sterk aan Westerhaar gebonden. „Maar door de beperkte werkgele­genheid in de directe omgeving trekken jonge gezinnen naar el­ders waar werkgelegenheid is“, wordt geconcludeerd.
„ Jeugd trekt weg uit Westerhaar omdat er te weinig werkgelegen­heid is“, wordt geconcludeerd.
„Maar de sociale binding met het dorp is wel sterk.`
(Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier