Helder Handhaven in Twenterand

0
702

logo_gemeente_twenterandGemeente sluit aan bij Handhavingsstrategie Overijssel

Gemeenten, provincie, politie, waterschappen en het Openbaar Ministerie handhaven in Overijssel op dezelfde manier. Om overtredingen op milieu- en bouwvoorschriften, illegale afvallozingen, te veel lawaai en illegale afvalverbrandingen helder te kunnen handhaven, hebben ze hun afspraken vastgelegd in de Handhavings- en Gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel. Eind vorig jaar heeft het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg de nieuwe strategie vastgesteld. De gemeente Twenterand gaat ook volgens die strategie werken. Wethouder Martha van Abbema vindt dat een logische stap: “De uniforme manier van werken geeft duidelijkheid naar onze inwoners.”

Veel handhavingspartners in Overijssel werken al zo`n 10 jaar met de Overijsselse Handhavingsstrategie voor milieuregelgeving. De ervaringen met de uitvoering van dit beleid zijn het afgelopen jaar onderzocht. Deze ervaringen zijn aanleiding geweest om een nieuwe handhavingsstrategie te formuleren. Met de nieuwe strategie is ook ingespeeld op de onlangs van kracht geworden Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die naar verwachting medio 2010 in werking zal treden.

Op basis van de nieuwe Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke leefomgeving Overijssel stelt de handhaver zich, wanneer hij een overtreding constateert, de volgende twee vragen:
is er sprake van verwijtbaar handelen en/of mogelijk gevaar?
is sprake van acuut gevaar en/of onomkeerbare gevolgen en/of veiligheidsgevolgen?
Het antwoord op deze vragen bepaalt de ‘zwaarte` van de overtreding. Afhankelijk van het antwoord krijgt de overtreder eerst tijd om de overtreding weg te nemen. Een andere mogelijkheid is dat de overtreder een brief krijgt waarin behalve een termijn voor het wegnemen van de overtreding ook een waarschuwing voor bestuurlijke optreden wordt gegeven. Bij verwijtbaar handelen en/of acuut gevaar krijgt de overtreder een bestuursdwangbeschikking die direct inwerking treedt en gericht is op het direct ongedaan maken van de ongewenste situatie. Naast bestuurlijk optreden kan er tegen elke overtreding ook een proces verbaal worden opgemaakt.

De Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke leefomgeving Overijssel is een onderdeel van de bestuursovereenkomst ‘Samenwerking handhaving Overijssel`. Hierin hebben de Overijsselse gemeenten, provincie, waterschappen, politie, justitie en rijksinspecties afspraken gemaakt om gezamenlijk de uitvoering van toezicht en handhaving effectiever en efficiënter te maken. Het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg Overijssel is initiatiefnemer en eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de afspraken uit de bestuursovereenkomst.

De Handhavings- en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel is te downloaden via de website van het Servicepunt Handhaving Overijssel (www.seph.nl).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier