GEZONDHEID IN TWENTERAND AAN LAGE KANT

0
695

gezondheid_292x237_292Uit de bevolkingssamenstelling en prognose valt op dat het aantal ouderen in Twenterand stijgt van 13% in 2007 naar 20% in 2030. Daarnaast neemt het aantal 75 plussers toe. Daarom zal extra aandacht aan ouderen worden besteed.

In Twenterand heeft 33% lager onderwijs, 48% middelbaar onderwijs en 19% hoger onderwijs gevolgd. Van de Nederland-se bevolking heeft 25% lager onderwijs, 44% middelbaar onderwijs en 31% hoger onderwijs gevolgd. Dat blijkt uit cijfers van de Sociaal Economische Status. De lagere percentages hebben sterke invloed op de gezondheid; de gemiddelde gezondheid is daarmee ook aan de lage kant. Reden om meer aandacht te besteden aan onderwijs en werkgelegenheid.

In Twenterand zijn de hart- en vaatziekten en kanker de belangrijkste doodsoorzaken. Zij veroorzaken respectievelijk 30% en 32% van de sterfte. De sterfte aan hart- en vaatziekten is 1,5 keer hoger dan het Nederlands cijfer.

Over de periode 2003-2005 zijn 11,8 personen per duizend Twenteranders per jaar opgenomen in het ziekenhuis voor hart- en vaatziekten. In Nederland waren dit 12,8 per duizend personen. De sterfte aan kanker wijkt niet af van de Nederlandse situatie.
Aangeraden wordt om preventie te ondernemen op gezonde voeding, roken bewegen en overgewicht die ten grondslag liggen aan hart- en vaatziekten en kanker.

Het percentage psychische ongezondheid onder jongeren en lichte eenzaamheid onder ouderen is in Twenterand hoger dan in Twente. Het percentage rokers onder jongere (19%) wijkt niet af van het Twentse gemiddelde. Het alcoholgebruik onder jongeren in Twenterand is hoger in vergelijking met Twente.
Het percentage overgewicht is in Twenterand vrij hoog, net als in Twente en Nederland.

Het college wil in haar gezondheidsbeleid de preventie vast-houden. Verder denkt men aan gezondheidscentra, verpleeg-capaciteit en Centrum voor jeugd en gezin. Ook streeft men naar krachtenbundeling en het bevorderen van samenwerking.
Vanavond debatteert de raad over de nota Gezondheid. (Delta)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier