Gemeenten bepalen koers voor inkoop zorg

0
616

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. In Twente werken de 14 gemeenten binnen het samenwerkingsverband Samen14 intensief samen om de regionale taken vorm te geven. Om er voor te zorgen dat inwoners ook na 2014 kunnen rekenen op goede zorg moeten gemeenten en zorgaanbieders afspraken maken over de verschillende soorten zorg die de gemeenten gaan inkopen. Daarvoor hebben de gemeenten een Strategisch Inkoopdocument opgesteld. Het document beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeenten de inkoop van zorg, die op regionale schaal wordt ingekocht, willen regelen. De colleges van B en W van de 14 gemeenten hebben een positief besluit genomen over dit document.
Het inkoopproces is cruciaal om tijdig zorg en ondersteuning te kunnen

Introductie scheiding

bieden aan inwoners. Maar ook zorgaanbieders moeten zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie.

Richtingen bepaald
In het strategisch inkoopdocument wordt de vertaalslag gemaakt van de beleidsuitgangspunten naar richtinggevende uitspraken over de feitelijke inkoop. Het strategisch inkoopdocument gaat onder andere in op uitgangspunten over diverse onderwerpen. Zo is er een overgangsperiode van in principe een jaar, zijn er uitgangspunten over budgetafspraken en bevoorschotting naar instellingen, de bepaling van tarieven, overgangsrecht, het persoonsgebonden budget (PGB) en financiën. Ook bevat het document een overzicht van risico’s en een planning.

Gedetailleerde uitwerking
Nu alle gemeenten positief hebben besloten is de eerste fase van het inkoopproces gereed. Vervolgens werken de gemeenten toe naar de daadwerkelijke inkoop. Hiervoor stellen ze diverse gedetailleerde inkoopdocumenten op waarin bijvoorbeeld ook de volgende onderwerpen worden opgenomen: Social Return On Investment (SROI), duurzaamheid en de Wet normering topinkomens. In de periode mei-juni moet het inkoopproces volop in gang zijn.

Zorgaanbieders
Vanuit Samen14 organiseren de gemeenten op 23 april rondetafelgesprekken met zorgaanbieders. De individuele gemeenten informeren de inwoners en Wmo-raden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier