Gemeentebelangen ziet behandeling voorjaarsnota als een gemiste kans

0
612

logogemeentebelangen_twenterand_240Bestuur, fractie en fractievolgers van Gemeentebelangen Twenterand hebben de afgelopen tijd benut om het afgelopen half jaar te evalueren en de komende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen te bespreken. De meeste opmerkingen werden gemaakt over de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 en de Landbouwontwikkelingsgebieden. Niet zo zeer over de inbreng van de fractie, maar juist over de beweegredenen van vooral de coalitiepartijen.

Gemeentebelangen kwam tijdens de raadsvergadering met een alternatief bezuinigingsvoorstel, wat de burger minder pijn zou doen en mensen met een kleine portemonnee zoveel mogelijk zou ontzien. In het pakket aan maatregelen werd afgezien van bezuinigingen op jeugdsubsidies voor sportverenigingen, leerlingen- en gymvervoer, speeltoestellen en de budgetsubsidies voor verenigingen. Ondanks het feit dat de grootste fractie in de raad haar complimenten uitdeelde voor het voorstel van Gemeentebelangen, vanwege de degelijke financiële dekking, werd het toch van tafel geveegd.

Ook het voorstel van de fractie om de sluiting van de bibliotheek in Den Ham tegen te gaan haalde het niet, omdat het zogenaamd aan een financiële dekking ontbrak. En dit terwijl de hiervoor gevonden dekking van Gemeentebelangen door de grootste coalitiepartij werd weggekaapt om een eigen voorstel dekkende te krijgen. Bijzonder merkwaardig is het dan ook om een dag later in de media te lezen, dat de deze coalitiepartij niet accoord is gegaan met bezuinigingen op de bibliotheek.

De coalitiepartijen hebben altijd gezegd dat er niet bezuinigd is op de subsidie van Stichting Welzijn Twenterand en dat zij aan het vastgestelde budgetbedrag willen vasthouden. Dat laatste is vanzelfsprekend, maar met verbazing, heeft Gemeentebelangen dan ook steun verleend aan het voorstel van de grootste fractie om nu toch extra geld beschikbaar te stellen voor met name Stichting Welzijn Twenterand in de vorm van twee keer een stelpost van 25.000 euro. De fractie van Gemeentebelang zal in het najaar tijdens de Begrotingsbehandeling er op toezien dat het college het bedrag juist besteedt, want dat is nodig.

De fractie vindt dat het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Welzijn Twenterand de afgelopen jaren om zeep is geholpen door toedoen van het college en met steun van de coalitiepartijen. Met name de besluiteloosheid en gebrek aan deskundigheid in het gemeentehuis op het gebied van welzijn is pijnlijk aan het licht gekomen. Dat de welzijnsorganisatie een bezwaarprocedure tegen college- en raadsbesluiten heeft opgestart is een gevolg hiervan. De fractie volgt deze procedure dan ook met meer dan gemiddelde belangstelling.

In het algemeen proeft Gemeentebelangen Twenterand dat goede en solide voorstellen van oppositiepartijen steeds van tafel moeten worden geveegd, terwijl de coalitiepartijen het algemeen belang hiermee niet dienen. Een uiterst duidelijke bevestiging hiervan is het amendement van de coalitiepartijen om een uitzondering te maken voor één veehouderijbedrijf in het Landbouwontwikkelingsgebied Weitemanslanden. Gemeentebelangen heeft zich hier fel tegen verzet, omdat een uitzondering voor de één ook voor de ander geldt. Door deze uitzondering wordt de deur wagenwijd opgezet voor de vestiging van megastallen in heel Twenterand.

Bestuur, fractie en fractievolgers van Gemeentebelangen zien de behandeling van de Voorjaarsnota en de Landbouwontwikkelingsgebieden dan ook als een gemiste kans en hopen dat het algemeen belang van Twenterand weer leidend wordt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier