GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie starten inhoudelijke gesprekken

0
2971

In lijn met het advies van informateur Mark Boumans heeft afgelopen vrijdag 20 april een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de fracties van GBT en ChristenUnie. Doel van dit gesprek was om samen te ontdekken of er voldoende basis is om verder te gaan met inhoudelijke gesprekken.
In een goede en constructieve sfeer hebben beide partijen een openhartig gesprek gevoerd. Tijdens het gesprek zijn zaken aan de orde geweest die niet inhoudelijk betrekking hadden op de formatie, maar die wel benoemd moesten worden alvorens inhoudelijk verder te gaan.

De beide fracties hebben vanavond van de delegaties een terugkoppeling gekregen van het gesprek en op basis daarvan hebben partijen besloten om verder te gaan met de inhoudelijke gesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie voor Twenterand. Beide partijen willen inzetten op een open en herkenbaar profiel en betrokken aanwezig zijn in de kernen van Twenterand. De verbetering in relaties met inwoners, organisaties en bedrijven zal zichtbaar moeten worden in de komende periode is beider insteek. Er wordt gestreefd naar een gemeente die meedenkt, drempels verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert.
Fractievoorzitters Mark Paters en Gerjan Smelt zijn verheugd met de instemming van de beide fracties en willen nu het inhoudelijke gesprek snel oppakken. Hierbij staat zorgvuldigheid voorop, maar moet in het belang van Twenterand waar mogelijk snelheid gemaakt worden. De fracties hebben ook besloten de gesprekken te voeren zonder een formateur.

GBT kiest 3 wethouderskandidaten
De GBT fractie heeft onlangs drie kandidaat wethouders gekozen voor de nieuwe raadsperiode. Mark Paters (44) uit Vroomshoop, Bart Jan Harmsen (36) uit Den Ham en Roel Koster (60) uit Vriezenveen gaan zitting nemen in het nieuwe college. GBT kiest voor drie wethouders vanwege de grote dossiers in het sociale domein, de nieuwe omgevingswet, meer direct contact met inwoners en organisaties en de zeer grote verkiezingsuitslag van 7 naar 12 zetels. Het totale aantal wethouders in het college blijft daarmee op vier.

De 3 wethouderskandidaten namens GBT: Mark Paters, Bart-Jan Harmsen en Roel Koster
De GBT fractie kwam tot deze keuze na advies benoemingsadviescommissie (BAC) bestaande uit leden van zowel bestuur als fractie, die motivatiegesprekken hebben gevoerd met de kandidaat wethouders. Het streven van GBT is om zowel in het college als in fractie de nodige kwaliteit en kennis te hebben.
In het profiel voor wethouder is vooral gekeken naar daadkracht, open communicatie, politieke werkprocessen, analytisch vermogen, overtuigingskracht, sturend vermogen, maar ook samenwerking in het college en in de raad met andere partijen. GBT kiest hierbij voor bestuurlijke ervaring maar anderzijds voor relatief jonge wethouders, met voldoende raadservaring en een sterk kiezersmandaat.

Wethouderskandidaat ChristenUnie
De ChristenUnie fractie heeft als haar eerste wethouderskandidaat gekozen voor de ervaren wethouder Martha van Abbema (54). Zij is in de periode juli 2016 – maart 2018 Eco-wethouder geweest  met als portefeuille; economie, sport, cultuur en duurzaamheid. Eerder is ze in de periode 2007 – maart 2010 wethouder geweest met als portefeuille: verkeer, openbare werken, milieu,  sociale zaken, Natura 2000 / buitengebied en handhaving. Ze heeft een rijke ervaring en kan een belangrijke inbreng leveren in een nieuw college mochten de fractie van GBT en ChristenUnie tot een coalitieakkoord komen.
De definitieve portefeuilleverdeling wordt, nadat het coalitieakkoord gereed is, tijdens de besprekingen nader besproken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier