GEMEENTE WIL MEER GELD AANPASSINGEN WEGEN LOG

0
833

VROOMSHOOP/GEERDIJK/WESTERHAAR – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft een brief aan gedeputeerde staten gestuurd, waarin zij verzoeken het uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 te herzien.

Aanleiding hiervoor is het percentage subsidie dat de provincie wil verstrekken bij de investeringen die de gemeente moet doen om de wegen in de landbouwontwikkelings-gebieden aan te passen aan de situatie die ontstaat als daar nieuwe intensieve bedrijven worden gevestigd. De provincie heeft hier eerder een toezegging van 90% gedaan en heeft dit nu naar beneden bijgesteld tot 50%. Eerder heeft de gemeente hier al bezwaar tegen ingediend, maar daar is door de provincie niets mee gedaan.

Binnen het provinciale reconstructieplan Salland-Twente heeft Twenterand te maken met drie Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG`s). Inmiddels hebben zich enkele nieuwe intensieve bedrijven gevestigd binnen de LOG`s en zijn meerdere aanvragen tot vestiging van grote intensieve bedrijven bij de gemeente binnengekomen. Deze gegevens leiden ertoe dat de wegen binnen de LOG`s moeten worden aangepast.

Voor de LOG Fortwijk is een aanvraag voor subsidie bij de provincie Overijssel ingediend. De provincie heeft besloten slechts 50% mee te willen financieren. Met het bezwaar dat de gemeente hiertegen heeft ingediend is niets gedaan. De provincie hanteert de strikte regels van haar subsidieregels en toont geen begrip voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de specifieke situatie waarin Twenterand zich bevind. Immers, de grote bedrijven die zich melden komen niet uit de gemeente of de regio. De kosten voor aanpassing zijn enorm. Voor het gebied LOG Fortwijk gaat het om 2.9 miljoen, bij LOG Weitemanslanden om 2 miljoen.

Het LOG Daarlerveen is een bijzonder gebied. Het gedeelte binnen Twenterands grondgebied wordt uitgesloten van nieuwvestiging, mede vanwege de gebrekkige infrastructuur. Toch lijkt het er op dat nieuwe bedrijven zich wel kunnen vestigen op grondgebied van Hellendoorn. Daarmee worden de wegen op Twenterands grondgebied alsnog veel meer belast. De kosten van aanpassing van die wegen bedragen 1.4 miljoen. Al met al gaat het dan om een investering van 6.3 miljoen euro waarvan slechts de helft door de provincie wordt betaald. Twenterand past ervoor om de helft van deze kosten indirect naar de burgers van Twenterand af te wentelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier