Gemeente Twenterand investeert als eerste in crowdfunding bloemenranden

0
871

land-schap-logo.jpgOp zaterdag 13 september heeft wethouder Engberts namens gemeente Twenterand de eerste inleg gedaan voor het project ‘Twenterand Bloeit’ van Agrarische Natuurvereniging Land&Schap. Hij investeert in 1.000 m2 bloemenrand voor de komende 3 jaar!
Het was tevens het startschot voor de crowdfunding campagne ‘Zet Twenterand in Bloei!’ waarmee de vereniging de komende jaren in het buitengebied van Twenterand bloemenranden wil aanleggen. Agrariërs worden opgeroepen om deel te nemen en burgers en bedrijven wordt gevraagd te investeren in de eigen leefomgeving. Het streven is om minimaal 10.000 m2 rand aan te leggen.

Verarming cultuurlandschap
De intensivering van de landbouw heeft ertoe geleid dat er steeds minder ruimte is voor planten en dieren in het agrarisch gebied. De percelen worden optimaal beteeld en overhoekjes en ruigteranden worden kort gemaaid. Ook is de variatie in gewassen afgenomen. Dit alles heeft geresulteerd in een ecologische verarming van het cultuurlandschap. Agrarische Natuurvereniging Land&Schap heeft het initiatief genomen om via de aanleg van bloemenranden een bijdrage te leveren aan een mooi en divers buitengebied.

Bloemenranden voor natuur, boer en burger

Introductie scheiding

Diverse planten en dieren, zoals vlinders en patrijzen, profiteren van de bloemenranden. Deze worden gebruikt als leef-, schuil en voedselgebied. Randen langs waterwegen dragen ook bij aan vermindering van uitspoeling van kunstmest en bestrijdingsmiddel naar het oppervlaktewater.
Deelnemende agrariërs ontvangen een vergoeding voor het uit productie nemen van de grond. De randen kunnen bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding in gewassen. Ook draagt de aanleg bij aan verbetering van het imago van de landbouw.
De bloemenranden vergroten de belevingswaarde van het agrarisch cultuurlandschap. Met name langs wandel – en fietsroutes wordt dit zeer gewaardeerd. Doordat de samenleving mede investeert in de bloemenranden vergroot dit de betrokkenheid bij het agrarisch cultuurlandschap.

 

Crowdfunding
Om de bloemenranden in te kunnen zaaien en een vergoeding aan de agrariërs te kunnen betalen wordt geld ingezameld via crowdfunding. Burgers en bedrijven kunnen investeren in bloemenranden.
De kosten bedragen €1,50 per m2 voor 3 jaar. De bloemenranden hebben een breedte van minimaal 3 meter. Er is keuze uit verschillende oppervlaktes om in te investeren: 10, 20, 50, 100, 500 of 1.000 m2. Alle investeerders worden vermeld op de website van de vereniging. Bij een investering van 100, 500 of 1.000 m2 is de investeerder automatisch lid van de agrarische natuurvereniging voor resp. 1, 2 of 3 jaar. De investeerders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en tevens uitgenodigd voor een rondleiding langs de randen. Aanmelden kan via www.anvlandenschap.nl.

ANV Land&Schap
Agrarische Natuurvereniging Land&Schap, werkzaam in de gemeenten Twenterand, Hellendoorn en Rijssen-Holten, heeft als doel om agrarisch natuur- en landschapsbeheer te stimuleren, kennis over te dragen en de afstand tussen boer en burger te verkleinen. Met ondersteuning vanuit de lokale bevolking worden in dat kader projecten ontwikkeld en concrete activiteiten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: bescherming van weidevogels, uitvoeren van landschapsonderhoud en het geven van educatie aan de schooljeugd. Daarnaast krijgt de vereniging een belangrijke rol in de agrarische collectieven die vanaf 2016 verantwoordelijk zijn voor het inzetten van subsidies voor agrarisch natuurbeheer. De vereniging vormt straks de schakel tussen overheid en agrariërs en andere grondeigenaren als het gaat om het afsluiten van contracten voor agrarisch natuurbeheer. Zowel boeren als burgers kunnen lid of donateur worden van de vereniging en op deze manier een bijdrage leveren aan een vitaal agrarisch cultuurlandschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier