Geen nieuwe vestiging in Fortwijk juridisch onhaalbaar

0
605

logo_gemeente_twenterandRapport prof. Mr. Koeman:
In de raadsvergadering van 10 maart jl. kreeg het college van B&W van de gemeente Twenterand opdracht met behulp van deskundigen te onderzoeken of het mogelijk was om geen intensieve veehouderijen in het gebied Fortwijk toe te laten. Na het inwinnen van de adviezen van deskundigen en na overleg met de provincie stelt het college voor aan de raad om maximaal twee nieuwe locaties voor intensieve veehouderij in Fortwijk aan te wijzen.

Volgens prof. mr. Koeman is het niet mogelijk van het gebied een verwevingsgebied (gebied zonder intensieve veehouderij) te maken. Op verzoek van de raad is prof. mr. Koeman ingehuurd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om van Fortwijk een verwevingsgebied te maken.

Gedeputeerden van de provincie Overijssel hebben in bestuurlijk overleg met de gemeente Twenterand aangegeven dat de provincie zeer waarschijnlijk geen bezwaren ermee heeft als het bij twee nieuwe plekken voor intensieve veehouderij blijft. Prof. mr. Koeman geeft in zijn rapport aan dat als bestaande ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt, de gemeente planschade kan lijden.
De provinciale verordening zegt dat binnen landbouwontwikkelingsgebieden ruimte moet zijn voor nieuwe locaties voor intensieve veehouderij.

Na het inwinnen van de adviezen van experts en na overleg met de provincie stelt het college van B&W voor om een nieuwe visie op de LOG`s op te stellen met daarin verwerkt de twee nieuwe locaties voor intensieve veehouderij in Fortwijk. Gelijktijdig stelt B&W voor om het bestemmingsplan buitengebied te herzien.

Op het gebied van volksgezondheid zijn ook experts ingehuurd. De uitkomsten van de onderzoeken over volksgezondheid volgen nog.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier