Geen boringen naar schaliegas in Twenterand

0
663

logo-gemeente.jpgCollege geeft duidelijk signaal:

Het College van burgemeester en wethouders staat vooralsnog geen (proef)boringen naar schaliegas toe in de gemeente Twenterand. Wethouder Engberts wil op grond van de nu bekende risico’s geen boringen toestaan: “Momenteel hebben wij de gevolgen voor onze drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld. Zolang dat het geval is, zullen wij de winning naar schaliegas in onze gemeente absoluut niet toestaan.”

De Stichting Schaliegasvrij Nederland en de gemeenteraad van Twenterand heeft het college gevraagd een standpunt in te nemen over het wel of niet willen toestaan van de winning van schaliegas.

Introductie scheiding

Gevolgen onduidelijk
Het College van burgemeester en wethouders is van mening dat over de winning van schaliegas te veel onduidelijk is. Het ministerie van Economische Zaken heeft een onderzoek uit laten voeren naar de risico’s van opsporing en winning van steenkool- en schaliegas in Nederland. Daaruit blijkt dat de mogelijke gevolgen en risico’s voor mens, natuur en milieu beheersbaar zijn. Vitens, verantwoordelijk voor het drinkwater in Twenterand, vindt echter dat de gevolgen en risico’s onvoldoende in beeld zijn gebracht.

De rendementsverwachting en de lange termijneffecten van boren en toevoegen van chemicaliën tot op een diepte van op 3 km zijn onduidelijk. Bovendien ondermijnt boringen naar fossiel schaliegas de investeringen in duurzame energie en dat past niet binnen het beleid van Twenterand.

Invloed op rijksbesluit
Het Rijk is het bevoegd gezag waar het gaat om het naleven van de Mijnbouwwet, die hierop van toepassing is. Dat betekent o.a. dat eventuele vergunningverlening voor schaliegaswinning en proefboringen een taak en bevoegdheid is van het Rijk. Vitens heeft de risico’s al duidelijk naar voren gebracht en ook de Provincie Overijssel heeft een ‘Nee, tenzij’-opstelling. Aanvullend daarop vindt het College van burgemeester en wethouders het van belang het signaal af te geven dat zij vooralsnog geen (proef)boringen naar schaliegas in de gemeente Twenterand toestaat. “Het besluit van het kabinet over deze eventuele proefboringen laat nog zeker 1,5 jaar op zich wachten, maar ik proef een groot draagvlak voor dit standpunt,” aldus Engberts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier