Geduld zwaar op proef gesteld

0
797

logovrom_176Twenterand- Heel lang wachten op behandeling van motie omtrent Fortwijk.
De tientallen omwonenden en andere belangstellenden die gisteravond naar het gemeentehuis waren gekomen om te horen hoe het zou gaan met een motie van Gemeentebelangen Twenterand (GT) over het gebied Fortwijk, moesten wel erg veel geduld hebben. Gezien het feit dat Fortwijk als tweede bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad stond, mochten ze aannemen dat ze wellicht om 20.00 uur, misschien om 20.30 uur wel zouden horen hoe de bespreking zou verlopen. Maar om 21.00 uur was het punt nog niet aan de orde. De omwonenden en belangstellenden hadden inmiddels hun plaats op de publieke tribune al lang verlaten en stonden in de hal van het gemeentehuis met elkaar te praten. Om 22.00 uur was er echter nog geen zicht op dat de gemeenteraad over Fortwijk zou beginnen, want toen was de discussie over de Stichting Welzijn Twenterand in eerste termijn nog volop gaande. Bij het ter perse gaan van deze editie van de krant moest het debat over Fortwijk nog steeds beginnen. De uitkomst is wel voorspelbaar, want al bij het zogeheten raadsdebat twee weken geleden over Fortwijk was duidelijk, dat de motie van GT op een raadsbrede steun mag rekenen. Maar iedereen wilde het toch met eigen oren horen. In de motie wordt het college opgedragen om externe deskundigen in te huren die de gemeente moeten bijstaan in de strijd tegen de provincie om Fortwijk de status te geven van verwevingsgebied. De provincie houdt er vooralsnog aan vast dat Fortwijk een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) moet zijn, waardoor de komst van megabedrijven niet tegengehouden kan worden. Ook de komst van een nertsenfokkerij is dan onvermijdelijk. De motie is opgesteld door GT-fractievoorzitter Albert Engels, die van meet af aan een belangrijke rol in deze kwestie speelde. Hij was het ook die in 2007 het initiatief nam voor een voorbereidingsbesluit ten aanzien van Fortwijk, waardoor het gebied voor een jaar op slot ging. Het besluit is door de raad eind 2008 met een jaar verlengd. Hoewel de meningen daarover uiteenlopen, lijkt het erop dat het besluit niet nog eens verlengd kan worden, waardoor de tijd begint te dringen. In de wandelgangen van het gemeentehuis heette het gisteravond dat de ChristenUnie nog met een motie komt over de gezondheidsaspecten van megabedrijven. Het gaat hierbij net als in de gemeente Hellendoorn, waar de kwestie ook speelt, vooral om fijnstof. Op het gevaar daarvan heeft van meet af aan ook de stichting Vrom? (Vroomshoop en omgeving Mesthoop?) sterk de nadruk gelegd.(Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier