GBT zet vraagtekens bij het herstellen van straatwerk door werkzoekenden

2
449

Vandaag hebben wij kennis genomen van een persbericht van de gemeente Twenterand met als koptitel ‘Herstel straatwerk door werkzoekenden van start’. Onze raadsfractie wil hier meer duidelijkheid over en stelt vragen.
In aanvang is GBT niet tegen het verrichten van een tegenprestatie voor het ontvangen van een WWB-uitkering. Wij vinden het hierbij belangrijk dat er een persoonlijk trajectplan is waarin de route beschreven staat die moet leiden naar betaalde arbeid, al dan niet inclusief een scholingstraject. Wij vragen ons af of dit hier aan de orde is. Bovendien vragen wij ons af of lokale stratenmakersbedrijven zijn betrokken.

Introductie scheiding

Het grootste probleem zit ‘m voor ons in de verdringing op de arbeidsmarkt. De vakbonden omschrijven dit als volgt: “Als de gemeente geen geld meer (over) heeft voor zaken als herstel van straatwerk en deze vervolgens laat uitvoeren door bijstandsgerechtigden zonder loon, dan is er sprake van verdringing.” En “Gemeenten waar dit voorkomt doen iets fundamenteel mis en breken werkgelegenheid af. Immers de bijstandsgerechtigde die zonder loon (straat)werk verricht, werkt mee aan het creëren van een slechtere werkgelegenheid en een vermindering van zijn uitstroomkans.” Wat ons betreft klare taal.

De reden voor uw college om het herstel van straatwerk door uitkeringsgerechtigden te laten doen is vanwege “onvoldoende budget”. Dit is niet alleen een diskwalificatie richting de stratenmakers en stratenmakersbedrijven (u suggereert hiermee namelijk dat iedereen kan straten maken, red.), maar dat u geen budget heeft is een pure keuze. Zoals u meent te moeten kiezen voor de uitbreiding van uw wagenpark met zes hybride dienstauto’s voor ambtenaren.

1. Zijn de lokale stratenmakersbedrijven betrokken bij het herstel van straatwerk, door
bijvoorbeeld de vraag aan hen voor te leggen of zij bereid zijn de begeleiding van de WWB-ers op zich te nemen?

2a. Het straatwerk betreft regulier betaalt werk dat u nu laat uitvoeren door bijstandsgerechtigden. Hier is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Of heeft u een andere uitleg? Verzoek om een toelichting.

2b. Heeft het college rekening gehouden met eventuele juridische consequenties?

2c. Het verrichten van straatwerk moet voldoen aan strengere eisen als het gaat om veiligheid en fysieke belasting van de stratenmaker. Vlak voor de vakantie heeft het CROW nieuwe richtlijnen vastgesteld (282-publicatie) waarop de arbeidsinspectie behoorlijke controle uitvoert, zo is nu al de ervaring. Heeft u voldoende rekening gehouden met deze nieuwe richtlijnen? Heeft u het juiste (eventueel gecertificeerde) materiaal beschikbaar waarmee de WWB-ers moeten werken?

3a. Is er een persoonlijk trajectplan voor deze WWB-ers, waarin de route beschreven
staat die moet leiden naar betaalde arbeid, al dan niet inclusief een scholings- of
werkervaringstraject? Zo ja, hoe denkt het college de betaalde arbeid te realiseren?

3b. Ontvangen deze WWB-ers een beloning of onkostenvergoeding voor dit werk?

4. U schrijft dat er onvoldoende budget is voor het herstel van het straatwerk? Welk
budget had u nog ter beschikking en wat heeft u nodig?

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] 

2 REACTIES

  1. Dat mensen die op een of andere manier in een werkloosheidstraject komen en wat doen voor de samenleving is een goede zaak, maar dat een gemeentelijk college dit aangrijpt om gaten in de begroting te vullen is van een heel andere orde.
    Ik vraag mij af wat de werkelijke besparing is als dit door ambtenaren moet worden uitgevoerd en begeleid. Verder moet opgemerkt worden dat lang niet iedereen geschikt is om dit nogal zware lichamelijke werk uit te voeren en wat zijn de consequenties als betreffende personen met rugklachten in de W.A.O. belanden, heeft men met deze factoren wel rekening gehouden.
    Verder de vraag aan het college: Zijn er nog niet genoeg straatmakers in de gemeente Twenterand?

  2. is de gemeente een leerbedrijf voor straatmakers
    gemeente laat dat aan de staatmakersbedrijfen over die zijn deskundig die willen er wel werk bij hebben

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier