GBT: “Voorstel nieuw overdekt bad een financieel moeras”

0
1044

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] zal woensdag tegen het voorstel stemmen om een nieuw overdekt zwembad te bouwen in Vriezenveen. “Het voorstel rammelt aan alle kanten. Daar komt bij dat dit het verkeerde moment is zoveel miljoenen uit te geven. De gemeente Twenterand staat onder toezicht van de provincie en er wordt door de overheid ook nog eens 1,5 miljoen euro gekort op onder andere het
jeugdhulp-/zorgbudget”, zegt fractievoorzitter Mark Paters.
Voor GBT is het vooral een financiële afweging. Normaal gesproken wacht GBT de inspraakreacties af voor het een standpunt inneemt, maar gezien de historie van dit onderwerp zijn de stellingen al lang ingenomen. “Dit zie je bijvoorbeeld aan de samenstelling van de klankbordgroep die erbij betrokken is: van de 8 leden komen er 6 uit Vriezenveen. De kernen Vroomshoop, Geerdijk en Den Ham zijn niet eens vertegenwoordigd, terwijl het over een gemeentelijk overdekt zwembad gaat!? Ook de dorpsraden en plaatselijke belangenverenigingen zijn er niet bij betrokken. Gemiste kans dat hiervan geen gebruik is gemaakt. Het zal het draagvlak niet ten goede komen.”

Introductie scheiding

Het vorige college schreef de gemeenteraad twee jaar geleden een brief waarin is vermeld dat “uitvoering van de opdracht binnen de financiële taakstelling van 6,45 ton niet realiseerbaar is”, waarbij wordt verwezen naar een financieel gapend gat van 3 ton voor een nieuw overdekt bad en buitenbad De
Zandstuve open te houden.
Nagenoeg hetzelfde college stelt nu ineens dat het wel kan. Paters: “Er is alles aan gedaan, en men neemt hierbij grote risico’s, de berekeningen op de gewenste 6,45 ton uit te laten komen met als resultaat dat het een ongeloofwaardig voorstel is geworden. Zo komen financiële voordelen die behaald worden bij bijvoorbeeld de binnensportaccommodaties, zoals De Weemelanden in Vriezenveen en De Beukenhage in Den Ham, niet ten goede aan de gebruikers en binnensportverenigingen zoals KEV, Judokwai, Badmintonvereniging Twenterand en HVC), maar worden deze tientallen duizenden euro’s doorgesluisd naar het nieuwe overdekte zwembad.”

“De tarieven voor het zwemmen gaan stijgen, terwijl onze gemeente nu al één van de duurste tarieven heeft in Oost-Nederland. Ook dit moet tientallen duizenden euro’s opleveren. Daarnaast zijn de geraamde bezoekersaantallen van het overdekte bad onrealistisch. Door dit aantal op te schroeven schrijft men het kostenplaatje dicht. Dit soort gegoochel met cijfers zagen wij ook bij Het Punt in Vroomshoop.”

De fractievoorzitter vervolgt: “GBT zal kiezen voor mensen en niet voor stenen. Op onze budgetten in het sociale domein, zeg maar de zorg (Wmo), jeugdhulp/-zorg en participatie, zal de overheid ons fors minder geld uitkeren via het Gemeentefonds. Het college heeft ons twee weken geleden laten weten dat het vanaf 2017 om een jaarlijkse korting gaat van 1,5 miljoen euro. Tel daarbij op het begrotingstekort van 0,7 miljoen. Nadat de reserves zijn uitgeput betekent dit dat er vanaf 2018 “… moet worden omgebogen en dit kan leiden tot sluiten van voorzieningen”, aldus het college. Met andere woorden: het moet uit de lengte of de breedte komen, maar men geeft niet aan waar dit dan ten koste van gaat.”

GBT wil deze voorzieningen zoveel als mogelijk in stand houden. De hulpbehoevende inwoners voelen nu al de nadelen van ingezet beleid. GBT wil dit eerst in kaart gebracht hebben als ook de structurele financiële risico’s die met de open einde regelingen van de genoemde budgetten gepaard gaan alvorens onomkeerbare besluiten te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier